Styrande dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdföppnas i nytt fönster 274.1 kB 2018-12-03 14.57
Arkivreglemente.pdföppnas i nytt fönster 536.7 kB 2018-12-03 14.57
Arvodesreglemente 2019-2022.pdföppnas i nytt fönster 261.2 kB 2018-12-03 14.57
Attestreglemente fastställd av kommunfullmäk.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2018-12-03 14.57
Delegeringsordning fastställd av ks.pdföppnas i nytt fönster 796.5 kB 2018-12-03 14.57
Gemensamt reglemente för Arjeplogs kommuns nämnder.pdföppnas i nytt fönster 161 kB 2018-12-03 14.57
Reglemente för kommunstyrelsen.pdföppnas i nytt fönster 49.3 kB 2018-12-03 14.57
Reglemente för Krisledningsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 34.3 kB 2018-12-03 14.57
Reglemente för Kulturstipendium.pdföppnas i nytt fönster 146.3 kB 2018-12-03 14.57
Reglemente för miljö- bygg och räddningsnämnden.PDFöppnas i nytt fönster 32.1 kB 2018-12-03 14.57
Reglemente för Valnämnden.PDFöppnas i nytt fönster 12.9 kB 2018-12-03 14.57
Reglemente HoP-rådet.pdföppnas i nytt fönster 51.1 kB 2018-12-03 14.57
reglemente-bygdemedel.pdföppnas i nytt fönster 8.2 kB 2018-12-03 14.57
Revisionsreglemente.pdföppnas i nytt fönster 73.2 kB 2018-12-03 14.57

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 07 december 2018