Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Översiktsplan och utvecklingsstrategi
Föreskrifter
Reglementen
Strategier
Program
Planer
Policys
Riktlinjer
Övriga styrdokument
Verkställighetsförteckning.pdföppnas i nytt fönster 589.7 kB 2019-04-11 11.42
Delegeringsordning för kommunstyrelsen version 1 5.pdföppnas i nytt fönster 448.4 kB 2020-06-16 11.36
Delegationsordning för MBR Version 1 3.pdföppnas i nytt fönster 448.8 kB 2020-08-10 08.01
TELEFONLISTA 2020-10-08.pdföppnas i nytt fönster 76.1 kB 2020-10-08 12.04