Krisplaner

Vid en kris, samhällsstörning eller andra oönskade händelser har genomarbetade krisplaner stor betydelse. Arjeplogs kommun arbete med att ta fram ytterligare planer för olika typer av kriser fortgår. Arbetet med detta ska vara klart under 2019. Nedan följer de planer som finns framtagna.

Risk- och sårbarhetsanalys
Alla kommuner ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. Arjeplogs kommuns risk- och sårbarhetsanalys är framtagen för att öka kunskapen om de risker och sårbarheter som finns inom kommunen, samt vilka konsekvenser oönskade händelser kan få.

Handlingsplan för extraordinära händelser
I Arjeplogs kommuns handlingsplan för extraordinära händelser redovisas de åtgärder kommunen ska vidta vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap. Handlingsplanen tillämpas när kommunens krisledning har tagit beslut att kris råder.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Rubrik

Krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisberedskaps-
samordnare
Leif Johansson
Telefon 0961 - 141 50
Mobil 070 - 023 32 19

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00