11 mars 11:00 - 12:30

Björn Ylipää är en uppskattad föreläsare och inspiratör. Han har en förmåga att beröra och inspirera utifrån erfarenheter, kreativitet och vetenskap.
Utgångspunkten är hans egen bakgrund och det handlar om allt ifrån den offentlia måltidens utvecklingsmöjligheter till storytelling för mathantverkare, utveckling av måltidsturism, regional matkultur och sinnesmarknadsföreningen.

Polstjärnan, Silvermuseet

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 03 mars 2017