30 september 11:00 - 12:00

Söndagsgudstjänst, Arjeplogs kyrka

Söndagsgudstjänst med Anders Mattson i Arjeplogs kyrka

Kyrkkaffe serveras efteråt

Publicerad av: Turist Turistbyrå
Senast ändrad: 30 augusti 2018