Besöksnäring

Arjeplog deltar i det nya regionala samverkansprojektet, Business Capacity Development in Swedish Lapland, och målet är att verka för en långsiktig hållbar tillväxt för små och medelstora företag i regionen. Detta genom att företagen ges möjlighet att öka sin konkurrenskraft, ökad kännedom om destinationen Swedish Lapland och ökad distribution av företagens produkter. Projektet pågår 2018-2020 och finansieras av destinationens samtliga 16 kommuner, EU:s regionala strukturfonder, samt med hjälp av Region Norrbotten, Region Västerbotten och privata finansiärer.

Genom projektet kommer Swedish Lapland tillsammans med de lokala destinationerna att arbeta med affärsutveckling, i form av ASSL-utbildningsinsatser, och marknadsutveckling i form av regiongemensamma marknadssatsningar mot tematiska och geografiska marknader.

Är du intresserad av att veta mera? Kontakta ansvariga destinationsutvecklaren
Anna-Lena Le Goascogne.

Aktuellt
Välkommen till ASSL Webinar - Vårt gemensamma vägval i det digitala landskapet 29 augusti

https://mailchi.mp/swedishlapland/valkommen-till-assl-gemensamt-vagval?e=6dd8beb982länk till annan webbplats

ANMÄLAN Sista anmälningsdag är måndag 27 augusti. Max antal deltagare är begränsat till 100 personer (först till kvarn).
Anmäl dig på länken härlänk till annan webbplats

 

Här är exempel på filmer som gjorts senaste tiden
Swedish Lapland Visitors Board har gjort denna för att presentera regionen: https://www.youtube.com/watch?v=EAa2_86Eyiolänk till annan webbplats

I en porträttserie ”Strangers in a strange land” finner vi bland annat Guido Van den Berg, Jutis: https://www.youtube.com/watch?v=sY3eG9gpG8olänk till annan webbplats

Kortfilmer av Arjeplog som finns tillgängliga:
https://www.youtube.com/watch?v=70Oqe98GbMAlänk till annan webbplats

https://www.youtube.com/watch?v=2tlU1NOrvrI&vl=svlänk till annan webbplats

 

Pågående marknadsgrupper 2018
Det finns fyra marknadsgrupper baserade på geografiska områden där företag erbjuds deltagande via en avgift i olika nivåer. UK, Tysktalande, BeNeLux och Norden. Utöver de geografiska finns tematiska marknadsgrupper där företags deltagande erbjuds utan inträdeskostnad men med kostnad per aktivitet. De tematiska grupperna är Adventure, Eko/naturturism, Transformative (lärande), och Säsongsförlängning.

Se mer om prisnivåer och marknadsplaner på denna länk:

https://drive.google.com/drive/folders/1KJ-wOejPU75wTy9JBymtGwDNL9x8m9mW?usp=sharinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Börja med dokumentet A_Prisöversikt_geografiska_marknadsgrupper och titta även på info om tematiska grupper innan ni beslutar er. Mer detaljerad information om det planerade marknadsarbetet finns i mappen Marknadsplaner_geografiska_utförliga_2018.

Det går att vara med i flera geografiska och tematiska grupper eller välja endast en eller två att fokusera på, allt utifrån vad ni vill prioritera. Så här ser prioriteringen för Arjeplog som destination ut för det här året: https://drive.google.com/file/d/17KNZOAlpQoe1Iczi6QqxFi8ow77r9FAu/view?usp=sharinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den prioriteringen kommer att förändras över tid utefter vad ni företag prioriterar. Både Arjeplog som destination och företagen kommer att kunna ändra sina satsningar inför nästa år. För er som funderar över var t.ex. fiske hamnar i alla dessa grupper så kommer det att vara i den tematiska gruppen Adventure.

Om ni har frågor om det nya upplägget, eventuellt deltagande i geografiska eller tematiska marknadsgrupper anmäls per e-mail till anna-lena.legoascogne@arjeplog.se

 

Statistik från 2016
Gästnattsstatistiken TEM (turistekonomisk modell) visar att Arjeplogs inresande turism under år 2016 omsatte 231 miljoner kronor.
Omsättningen ökade med 16 miljoner kronor från 2015 och på 10 år har den kommersiella omsättningen ökat med 45 procent. År 2016 var 169 personer helårssysselsatta inom besöksnäringen. Hotellgästerna spenderade 73 miljoner kronor i Arjeplog, en ökning med 68 procent på 10 år. Det är den ekonomiskt viktigaste boendekategorin.
Totalt genomfördes 348 343 turistiska gästnätter i Arjeplog 2016. Av dem var 244 000 i kommersiella boendeformer. Bland hotell, stugbyar, vandrarhem och camping var 42 procent av gästerna utländska, vilket gör Arjeplog till Swedish Laplands mest internationella besöksmål.


Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 23 augusti 2018

Information

Destinationsutvecklare
Anna-Lena Le Goascogne
Telefon 0961-143 55

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se