Text

03 maj 2016

Skolverket har återigen godkänt Hornavanskolans ansökan om särskild variant och riksrekryterande yrkesutbildning för fordons- och tranportprogrammet.

Skolverket har godkänt Hornavanskolans särskilda variant av fordons- och transportprogrammet i ytterligare fyra år efter läsåret 2016/2017. Utbildningen omfattar fordonstestteknik, miljöer och utrustning för fordonstest, fordonstestteknik och personbilsteknik.

- Det är givetvis glädjande att vi får Skolverkets fortsatta förtroende för vår utbildning, ett skönt kvitto på att man från myndighetens sida ser vikten av vår variant och är nöjd med vårt upplägg och innehåll, säger Malin Westling, skolchef på Arjeplogs kommun. Vår utbildning är unik och ger ett nödvändigt tillskott på efterfrågad arbetskraft, något som behövs med tanke på att Arbetsförmedlingen anger bilmekaniker/tekniker som bristyrke på fem och tio års sikt i vinterns arbetsmarknadsprognos.

Hornavanskolan kommer att ta in nya elever från hela Sverige för att fylla de beviljade 69 platserna i ytterligare fem år.

- Att våra elever är efterfrågade ser vi redan nu. När vår första kull tar studenten i vår, har så gott som alla elever erbjudits arbete efter sin examen. När vi nu beviljats förlängt riksintag i fem år till får vi arbetsro att fortsätta med vårt systematiska kvalitetsarbete. Det finns bitar i utbildningen som behöver utvecklas, och med tryggheten som ligger i vetskapen att vi har Skolverkets stöd kan vi fokusera på vårt förbättringsarbete, berättar Malin Westling.

Publicerad av: Fredrik Westerlund
Senast ändrad: 03 maj 2016

Information

Skolchef
Malin Westling
0961-141 48

Kontakt

Växel: 0961 - 140 00

Öppettider:
Mån-Fre: 8.00-16.00

E-post: info@arjeplog.se