Näringsliv & Utveckling

20 april 2017

Påverka Arjeplogs utveckling!

Nu finns "Framåt - Åvvdån", Arjeplogs kommuns översiktsplan och lokala utvecklingsstrategi i en version för samråd. Vi behöver din hjälp i form av synpunkter både på de konkreta förslagen i närtid och på de mer långsiktiga strategierna för Arjeplogs utveckling de kommande 25 åren.

Ni som bor, arbetar, går i skolan eller driver företag i byar eller tätort. Ni som vet vad som fungerar och vad som kan bli bättre. Visar planförslaget rätt väg mot en kommun där alla känner sig välkomna, där det är bra att leva, arbeta och driva företag? Vi behöver även Länsstyrelsens, Region Norrbottens, andra regionala aktörers och våra grannkommuners synpunkter så att planen blir så bra och fungerande som möjligt.

arjeplog.se/oversiktsplan kan du läsa dokumenten och lära dig mer om hur du kan bidra med dina åsikter skriftligt eller på något av de samråd vi arrangerar.

Publicerad av: Fredrik Westerlund
Senast ändrad: 20 april 2017

Kontakt

Växel: 0961 - 140 00

Öppettider:
Mån-Fre: 8.00-16.00

E-post: info@arjeplog.se