Top of Arjeplog

28 augusti 2017

Vad händer i Arjeplog

Höstbild. Foto: Johan Fjellström.

Sommar och höst är en hektisk tid då mycket av de reparationer och det underhåll som är inplanerat ska ske. Denna sommar har inte varit något undantag. Här har vi listat en liten del av det som har hänt och är på gång i de kommunala verksamheterna.

Två gång- och cykelvägar håller på att rustas. Det är den som går från Medanparkeringen och upp till det som nu heter Öberga Förskola (gamla Pangea), plus den som går mellan Lugnetvägen och Strömvägen.

På Maskinvägen har man grävt vatten och avlopp till fyra nya planerade industritomter.

En ny förskola/förskoleavdelning har öppnats då gamla Pangea numera ställts iordning för att fungera som Öberga förskola. Här har 5-års gruppen sin verksamhet.

Runt Öberga förskola har man grävt och dränerat och sedan återställt och planerat och gjort ny gräsmatta. Det har även kommit upp ett nytt staket. Planering pågår för att under hösten ställa iordning utemiljön så att den ska passa förskoleverksamhet.

Köket på Kyrksholmsskolan har under en längre tid haft ett krånglande avlopp, som ofta varit tätt. Det har man nu åtgärdat.

På Öberget sker planerade byten av trasiga servisventiler på vattenledningsnätet.

Ny oljeavskiljare är monterad på återvinningen.

Gamla OKQ8 på Öberget, är rivet och sanerat. Diskussioner pågår kring vad den ytan skall komma att användas till.

Planeringen inför det nya villaområdet på Notvägen fortskrider. Under sommaren är radonprover tagna och nu pågår upphandling av projektör för VA. Det är 13 nya tomter som ska ställa iordning. Projektet kommer att påbörjas under hösten.

Idag har Arjeplogs kommun ca 85 fastigheter och ca 45 kunder anslutna till sin fjärrvärmeanläggning. I höst ansluts två nya kunder till fjärrvärmenätet.

Centralköket på Kyrkholmsskolan är ombyggt. Det har visat sig att de lagar mer mat än vad man först trodde och köket har varit för litet. För att skapa en bättre arbetsmiljö och ett bättre flöde i produktionskedjan har köket byggts ut och om.

Underlag håller på att tas fram för att bygga om Lugnetskolan till ett LSS-boende.

En Parkourpark planeras till nästa sommar och underlag håller på att tas fram.

Vaukaströmmarna har fått en ansiktslyftning.

Den gamla skoterbron vid Vaukaströmmarna är riven.

Bullervall skall inom kort påbörjas vid skjutbanan i Arjeplog.

Tomten på Blomstervägen, Geten 15, är såld och kommer att bebyggas med en privatvilla.

Vid den senaste upphandlingen av skolskjutstrafiken har hänsyn tagits till de synpunkter som kommit in från skolskjutsbarnen och deras föräldrar samt chaufförer. Vilket resulterat i vissa förändringar, bland annat har linje 106 tagits bort och linje 102 från Adolfström har gjorts om. Den går nu direkt från Adolfström och till Kyrkholmsskolan och Busstationen och på så vis slipper skolskjutsbarnen byte längs väg 95, Silvervägen. Man har också kortat en tur via Långviken för att de skolskjutsbarn som bor längs den sträckan skall få en kortare väg till och från skolan.

I dagarna ska representanter från Arjeplogs kommun ut och åka tillsammans med Post- och Telestyrelsen för att visa dem hur det ser ut i glesbygd och uppmärksamma de förutsättningar vi har i Arjeplogs kommun vad det gäller postutdelningen. Detta görs utifrån synpunkter från kommunivånare som ett led i att att försöka ge bästa möjliga service.

 

Publicerad av: Lotta Lestander
Senast ändrad: 28 augusti 2017

Information

Turistbyrån
0961-145 00

Kontakt

Växel: 0961 - 140 00

Öppettider:
Mån-Fre: 8.00-16.00

E-post: info@arjeplog.se