23 mars 2018

Rapport från medborgardialogen

Medborgardialogen är över och vi kan konstatera att det var en god uppslutning och många bra frågor. 46 personer deltog (1,6% av kommunens befolkning).

Medborgardialogen inleddes med inledningsanföranden från Britta Flinkfeldt (S), Johas Hermansson (C), Jeanette Ranfjäll (L) och Albert Lestander (V).

Representanter från Arjeplogs Ungdomsråd närvarade, med frågor och inspel.

Britta Flinkfeldts (S) tryckte på att det är viktigt att öka attraktiviteten för unga vuxna och att vi tillsammans behöver arbeta för att sprida en positiv bild av Arjeplog.
Jeanette Ranfjäll (L) tog till orda om vikten av ett starkt näringsliv och bättre infrastruktur.
Johan Hermansson (C) förespråkade ett förändrat regelverk kring strandskyddet, mer anpassat för skärgårdsmiljöer, som våran. Han ansåg även att det behövs en ungdomsgård.
Albert Lestander (V) talade om att utlokaliseringen av statliga jobb bör fortsätta och om ökade satsningar på fritid, sport och kultur.

Ungdomsrådet bollade frågor så som fler gymnasielinjer, behovet av bättre sjukvård och bättre infrastruktur.

Klicka här för att läsa ett mer utförligt sammandragPDF.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se