14 maj 2018

Kommunen har fått en ny organisationsstruktur

Pressmeddelande.
2018-05-14 för omedelbar publicering.

Arjeplogs kommuns organisation har sedan maj i fjol genomgått en större omstrukturering. Mycket av arbetet gjordes i höstas, omlokaliseringar har gjorts under våren och nu har de sista pusselbitarna lagts. En enhet har tillkommit, en har tagits bort och Kanslienheten har fått ett nytt namn, Medborgarservice.

I ett led att effektivisera Arjeplogs kommuns arbetsflöde har organisationen genomgått en omstrukturering. Kommunledningen har fått en egen administrationsenhet, Staben. Denna enhet är placerad i nära anslutning till kommunchefen. Utvecklingsenheten har upphört att finnas. De personer som förut var inordnade i denna enhet har omlokaliserats till andra enheter.

Det som tidigare kallades för Kanslienheten heter nu Medborgarservice. Namnet tillkom efter en intern namntävling med över 30 inkomna förslag. Enheten Medborgarservice håller till i kommunledningens korridor och blir det första besökare möter.

- Namnet Medborgarservice för direkt tankarna till dess egentliga syfte, och egentligen hela kommunverksamhetens syfte. Vi finns till för, och har kontakt med, medborgarna. Att enheten får ett namn som anspelar på hela verksamhetens syfte känns passande, säger Martin Stråmo, kommunikatör.

Den lokal som Medborgarservice-enheten tidigare huserade i kommer framåt året göras om till en konferenslokal.

För mer information, kontakta:
Martin Stråmo, kommunikatör
0961-141 39, 070-206 52 98
martin.stramo@arjeplog.se

Anna Kaltenegger, administrativ chef
0961-141 40, 070-540 11 02
anna.kaltenegger@arjeplog.se

Pressmeddelandet för nedladdningPDF

OrganisationsstrukturPDF

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se