24 september 2018

Samarbetesprojekt ska minska psykisk ohälsa på arbetsplatser

I september 2016 låg psykisk ohälsa bakom cirka 43 procent av alla sjukfall i Skellefteå kommun, enligt Försäkringskassan. Liknande siffror redovisas för Norsjö kommun och Arjeplogs kommun.

De siffrorna jobbar Arjeplogs kommun aktivt med att minska på många olika sätt. Ett exempel är genom projektet Psykisk hälsa arbetsliv som Skellefteå kommun startade våren 2018 i samarbete med Norsjö kommun och Arjeplogs kommun.

Projektet ska stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv på arbetsplatserna i kommunerna. Målet är att skapa en förbättrad och mer utvecklad organisation på arbetsplatsen och ge ökad kompetens hos chefer om förebyggande hälsoarbete. Att utbilda nyckelpersoner inom respektive organisation som ska föra sina nyvunna kunskaper vidare efter att projektet avslutats är också en viktig del av arbetet som görs.

- Vi vet idag allt vi behöver om vad som skapar hälsa/ohälsa kopplat till arbetslivet. Det är att börja använda kunskaperna praktiskt som kommer att göra skillnad, säger Lena Stenvall och Åsa Forssell, projektledare Psykisk hälsa Arbetsliv, och fortsätter:

- På 70-talet var utmaningen tunga lyft och skadade ryggar, den fysiska arbetsmiljön, den har vi kommit långt med nu. Vi är i samma läge nu med psykisk ohälsa och med rätt kunskap och insatser kommer vi att skapa samma positiva utveckling på det här området.

- Arjeplog kommun deltar i detta projekt och vill med det förbättra arbetsmiljön för anställda inom Arjeplogs Kommun. Det blir en rejäl satsning där 15 chefer kommer att få utbildning i psykisk hälsa arbetsliv, politiker bjuds in till föreläsningar, det genomförs en trainee utbildning samt att ett arbete kommer att göras kring de ekonomiska effekterna, säger Anna Kaltenegger, administrativ chef, Arjeplogs kommun.


Läs mer om projektet här: www.skelleftea.se/psykiskhälsaarbetslivlänk till annan webbplats
Skellefteå kommuns socialförvaltning, samt Norsjö och Arjeplogs kommuner samverkar i detta projekt, med Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö som medfinansiär med styrgruppsfunktion. Projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se