09 oktober 2018

Sveriges första samiska äldreomsorgskonferens i Arjeplog

Idag, 9 oktober, inleddes den första samiska äldreomsorgskonferensen i Sverige! Den hålls i Arjeplog och pågår i två dagar. Vi är glada och stolta över att få vara värd för denna konferens!

Patricia Fjellgren, moderator för dagen, inledde konferensen, och gav sedan ordet till Lennart Rohdin, som har utrett den nationella minoritetspolitiken.

Lennart var under 90-talet delaktig i den utredning som kom fram till att Sverige behövde en minoritetslag. Under eftermiddagen informerade Lennart de samlade om de lagändringar i minoritetslagen som träder i kraft 1 januari 2019. Bland dessa kan nämnas en förstärkt skyldighet för myndigheter att anta mål- och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. Myndigheter får också en ovillkorlig skyldighet att informera minoriteter om deras rättigheter och det allmännas ansvar.

Arjeplogs socialchef, Robert Cortinovis, presenterade sig sedan och berättade om Arjeplog kommuns arbete inför de kommande lagändringarna. Han informerade även om det nya äldreboendet.

Dagen fortsätter med Kristine Gaup Grønmo från Karasjok kommun, chef för Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til den samiske befolkningen i Finnmark, som berättar om Karasjok med samisk äldreomsorg.

Klockan 16.00 kommer, enligt programmet, Birgitta Unnes Bergstedt från Arvidsjaurs kommun att berätta om sitt arbete med den samiska äldreomsorgen.

Framöver ser konferensens schema ut som följande:
16.30-17.00 Samesyrrorna från Suorsán tjeälldie

Onsdag 10 oktober:
08.30-09.30 Workshop pass 1
09.30-10.00 Fika och frukt
10.00-11.00 Workshop pass 2
11.00-11.30 Inspiration Patricia Fjellgren
11.30-12.00 Avslutning och summering av arrangörer

Kom gärna och lyssna på resterande programpunkter. Alla som är intresserade är välkomna att delta!

På bild syns Lennart Rohdin bli tackad efter sin föreläsning av Christina Sundqvist, Arjepogs enhetschef för kultur och fritid. Foto: Martin Stråmo

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se