20 november 2018

Samrådsträff på Silvermuseet ikväll

Bakgrund till samrådsprojektet:
Guld-Klas Torg och området kring Skeppsviken ska utvecklas för att blir mer attraktivt och stimulera till fler möten. Detta beslutade kommunfullmäktige efter att flera medborgarförslag och synpunkter till den lokala utvecklingsstrategin och översiktsplanen inkom.

Genom att göra områdena mer inbjudande för möten och aktiviteter får vi ett trevligare och mer attraktivt ”Plassn”, där vi alla kan trivas och känna oss trygga. Det kan till exempel handla om platser för lek, möten, ”hänga”, uppträdanden, fiska, bada, gå och cykla. Eller kanske något annat?

För att detta ska bli så bra som möjligt behövs allas synpunkter. Våra olika behov, idéer och förslag behövs för att utemiljöerna ska passa alla med hänsyn till jämställdhet, tillgänglighet, miljö, mångfald, integration och barns rättigheter.

Det vi gör ska också bidra till att ”det känns att man är i Arjeplog” med ledord som samisk kultur, fjällnära skärgård och testverksamhet. Det ska utformas med hänsyn till kulturmiljöer samt estetisk och konstnärlig utformning.

Hur kommer synpunkterna att användas?
Alla synpunkter tas tacksamt emot! Det som lämnas in kommer att sammanställas och bli underlag för en skiss med förslag på vad vi ska göra. Det kommer att läggas ut på kommunens hemsida i slutet av januari/början av februari. Där kan man se vad som kommit in och om just dina förslag finns med.

Tack för din hjälp att göra Arjeplog till en ännu trevligare plats!


Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 0961-141 39

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se