21 november 2018

Information från Zitius till dig som väntar på fiberanslutning

Följande text är ett meddelande från Zitius:

Vi vill först och främst från Zitius, en del av Telia Company, be om ursäkt för den ytterst knapphändiga information som kommunicerats till er om projektet. Här kommer en kort förklaring om vad som hänt sedan avtalet om fiberleverans tecknades mellan kommunen och Zitius.

Nov 2017
Avtalet undertecknades av båda parter.

Maj 2018
Zitius får klartecken från Länsstyrelsen i Norrbotten att övertagande av stödmedel godkänns och vi kan äntligen gå vidare i processen.

Juni 2018
Upphandling av utförande entreprenad påbörjas. Parallellt pågår arbetet med kartläggning/migrering av befintliga A-net (kommunens fibernät).

Aug 2018
Upphandling klar, överklagande period på 4 veckor inleds.

Sep 2018
Projektering på detaljnivå pågår och stamfibersträckor fortsätter att utredas.

Okt - Nov 2018
Flertalet planeringsträffar mellan Telias nätansvariga och kommunens ansvariga.

Vad händer nu?
Stamfibersträckorna kommer att påbörjas när tjälen släpper, både med att förstärka befintliga och skapa nya. Försäljning pågår fortfarande i de olika områderna och än är det inte försent att anmäla sig.

Nästa steg därefter är fastighetsinstallationer. Dessa kommer att föregås av bokade enskilda möten hemma hos er, där ni tillsammans med entreprenören gemensamt går igenom vilken väg fibern ska dras på den egna tomten, var håltagning i fastigheten skall utföras samt vart fiberkonvertern ska placeras inne i bostaden. När sedan fibern ansluts till fastigheten så kommer man i stort sett omgående att kunna beställa och ta del av alla de olika tjänsterna som erbjuds.

Vi vill än en gång be om ursäkt för avsaknaden av information och kommer från och med nu att översända löpande uppdateringar om hela projektet via mail, kommunens hemsida och sociala media. Inom kort kommer vårt nya kundkommunikationsverktyg att vara igång på er områdessida, vilket Arjeplog kommer att vara först ut med. Uppdateringar om ditt närområde och din fastighet kommer via mail och/eller SMS.

Med vänlig hälsningar
Zitius

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 0961-141 39

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se