20 juni 2019

Vindelälven-Juhttàtahkka utnämnt till ett biosfärområde

Vindelälven-Juhttátahkka har utnämnts av Unesco till ett biosfärområde. Området omfattar nedre delen av Umeälven, Vindelälvsdalen och Laisälvsdalen. I Arjeplogs kommun omfattar området söderut och västerut från Laisälven.

Området Vindelälven-Juhttátahkka blev utnämnt till biosfärområde av FN-organet UNESCO, vid ett sammanträde i Paris den 19 juni. Området, som sträcker sig från Umeå vid Bottenvikens kust till norska gränsen, en sträcka på 50 mil, är cirka 1,3 miljoner hektar stort.

Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar utveckling och har tre huvudsyften, att utveckla samhället på ett långsiktigt och hållbart sätt, att bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap samt stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning. Arbetet med Vindelälven-Juhttátahkka kandidatur har pågått sedan 2015.

- Det är fantastiskt roligt att Laisälven i Arjeplogs kommun nu ingår i Vindelälven-Juhttátahkkas biosfärområde. Det skapar möjligheter för breda samarbeten, nytänk och marknadsföring som kan bidra till hållbar utveckling i hela vår kommun. Konkret kan det handla om allt från naturskolan till samverkan mellan rennäring, jordbrukare och besöksnäringen, säger Ingela Edholm Forsberg, utvecklingsstrateg vid Arjeplogs kommun.

- Laisdalen har ett unikt och rikt kulturarv från den samiska och svenska kulturen. Den mångfalden utgör en tillgång och en utmaning att förvalta. Adolfsström blir nu världens nordligaste biosfärby, säger Ann-Christin Blind, ledamot av biosfärområdets interimsstyrelse.

Invigningen av biosfärområdet sker den 17 augusti på kvarnområdet i Vindelforsarnas naturreservat. Alla är välkomna att delta på invigningen. Alla är också välkomna att vara med i cykelbudkavlen som kommer att rulla från Adolfström via Marielund och Sorsele för att möta upp till invigningen vid Vindelforsen lördag 17 augusti 11.00.

För mer information, kontakta:
Ann-Christin Blind, anki.blind@telia.com, 070-3254424
Leopold Sjöström, leopold@sorsele.se, 070-525 87 32

Eller besök https://vindelalvenjuhtatdahka.se/invigning-2/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Yrafdeltat vid Adolfsström. Foto: C.J. Utsi

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 20 juni 2019

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 0961-141 39

Obs. Har du använt sökfunktionen och hittat en nyhet? Se på datumet längst ned på artikeln för att avgöra om informationen fortfarande kan vara aktuell eller ej.

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se