Näringsliv & Utveckling

15 juli 2019

Tydliggörande om fritidshemmets sommarfest

Med anledning av den artikel som Piteå-Tidningen har publicerat om kontantkassan på fritids i Arjeplogs kommun vill kommunens ledningsgrupp göra ett antal förtydliganden. Först och främst vill vi i ledningsgruppen understryka att rektor och biträdande rektor har agerat i enlighet med lagstiftningen, kommunens policys och ekonomichefens instruktioner. Vi ger dem vårt fulla stöd.

Den information som gick ut till föräldrarna inför fritidshemmens dag var att ”pengar vi tjänar in denna dag går till en sommarfest vi ska ha innan skolan slutar”. Den sommarfesten arrangerades den 5 juni. De kontanta medel som fanns i verksamheten hanterades efter samråd mellan biträdande rektor Helene Lindberg, ekonomichef Nina Lestander och administrativ chef Anna Kaltenegger genom att rektor Ola Sonidsson tog hand om pengarna för att bokföra dem i fritidshemmets verksamhet. Pengarna är således kvar i fritidshemmets verksamhet och summan kan användas för handel - men genom faktura.

Kommunen är en myndighet som arbetar lag- och regelstyrt. När vi i vår verksamhet har en intäkt måste vi bokföra den i enlighet med bokföringslagen och redovisa moms i enlighet med rådande skattelagstiftning. När vi gör inköp i vår verksamhet måste vi följa lagen om offentlig upphandling, de avtal vi tecknat med leverantörer och den skrivna inköpspolicy som politikerna i fullmäktige har gett oss tjänstemän att följa. Allt annat vore en felaktig hantering av lagstiftningen, skattebetalarnas pengar och vårt uppdrag. Insamlingar/försäljningar som sker genom privata initiativ till exempelvis klassresor omfattas däremot inte.

Kommunen får inte hantera intäkter utan att redovisa dem. Vi får inte heller göra inköp för pengar som aldrig bokförts. Det är en självklarhet. Vi kan däremot ha intäkter som vi bokför korrekt och göra de inköp vi vill göra genom att följa våra policys och rutiner för det. Det är så vår verksamhet ska fungera.

En del av de reaktioner som våra medarbetare nu möter är mycket otrevliga. Ledningsgruppen vill därför återigen slå fast att kommunens ledning till fullo står bakom de beslut som har tagits enligt svensk lag, kommunala regler och i samråd med ledningen.

Arjeplogs kommuns ledningsgrupp
genom utbildningschef Fredrik Westerlund


Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Huvudentrén till Tingsbacka är öppen:
Måndag till torsdag:
08:00-16:00 (07:50-16:00)
Fredag:
08:00-15:00 (07:50-15:00)
Dag före röd dag:
08:00-12:00 (07:50-12:00)
Dag före afton:
08:00-15:00 (07:50-15:00)
Stängt för lunch:
12:00-13:00 (12:00-12:50)
Boka gärna ditt besök.

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Tore: 08.00-16.00
Fredag: 08:00-15:00
(Utanför öppettid: 112)

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se