Näringsliv & Utveckling

26 juli 2019

Eldningsförbud

Från och med 27 juli råder eldningsförbud i Arjeplogs kommun.


Eldningsförbudet gäller endast utomhus i skog och mark. Med mark menas mark som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit.

Förbudet gäller inte inom så kallad sammanhållen bebyggelse. Det innebär att eldningsförbudet inte gäller i områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Du får alltså elda och grilla på din egen tomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Du får också elda på en fast grillplats, även om den ligger i eller nära skogen. Med en fast grillplats menas till exempel en eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.

Förbudet gäller fram till att annat meddelas.

Vad får du elda?

Förbudet gäller endast eldning, grillning, matlagning, bränning med fasta bränslen som till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar. Det innebär att eldning eller matlagning med spritbrännare eller gasolbrännare är tillåten. Pyroteknik och heta arbeten där man inte använder fasta bränslen är också tillåten.

 

Tänk på att:

  • Gnistskydd i skorstenar på badtunnor, utegrillar och liknande är effektivt för att hindra brandspridning.
  • Gnistor från vinkelslip, röjsåg eller liknande kan lätt starta en brand
  • Banddrivna skogsmaskiner är en vanlig orsak till skogsbrand.
  • Skjutning på skjutbanor innebär en högre brandrisk – om möjligt, vänta med skjutövningarna till dess att brandrisken blivit lägre.
  • Glödande cigarettfimpar som slängs på marken eller i naturen kan glöda länge efter att den kastats och starta en brand långt senare.
  • En brand som startar genom att eldningsförbudet inte efterföljs, eller på grund av oaktsamhet eller slarv kan innebära böter.

Publicerad av: Anna Håbet
Senast ändrad:

Information

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Huvudentrén till Tingsbacka är öppen:
Måndag till torsdag:
08:00-16:00 (07:50-16:00)
Fredag:
08:00-15:00 (07:50-15:00)
Dag före röd dag:
08:00-12:00 (07:50-12:00)
Dag före afton:
08:00-15:00 (07:50-15:00)
Stängt för lunch:
12:00-13:00 (12:00-12:50)
Boka gärna ditt besök.

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Tore: 08.00-16.00
Fredag: 08:00-15:00
(Utanför öppettid: 112)

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se