Näringsliv & Utveckling

21 augusti 2019

Pitesamiskans skriftspråk är nu godkänt

Det pitesamiska skriftspråket godkändes igår, under en nästintill högstämd stund på Silvermuseet i Arjeplog. Flera talare under eftermiddagen höll med varandra om att pitesamiskans godkännande även som skriftspråk höjer språkets status.
På plats var bland annat det svenska Sametingets vice ordförande, Norges Sametingsråd, en delegat från Finlands Sameting, Sametingets språknämnd och flera förväntansfulla åhörare.

Fia Kaddik inledde.
- Att ta del av denna dag är stort. Först godkändes umesamiskan, som var min mors språk, och nu pitesamiskan, som är min fars språk. När jag började skolan i Sorsele valde jag att låsa in mitt modersmål i en kista, som så många har gjort. Men det är kanske dags att ta fram den där nyckeln. För snart är språket erkänt.

Lars Miguel Utsi, Sametingets vice styrelseordförande och ordförande i Sametingets språknämnd, hälsade alla välkomna.
- Under min levnadstid verkar något ha förändrats. Det samiska samhället har stärkts och nu ökar intresset för språken. Samtidigt har förståelsen om våra rättigheter också ökat och staten tar hänsyn till dem mer och mer. Det går långsamt, men vi fortsätter arbeta hårt med detta, sade Lars Miguel Utsi.

Han berättade att det under det kommande året ska utformas en språkstrategi och handlingsplaner för varje samiskt språk och uppmanade åhörarna att gärna komma med idéer och tankar om vad nästa steg är.
- Vilka förväntningar och drömmar har ni för språket? Dessa tankar vill jag, vi i språknämnden och i Sametinget gärna höra.

Mikkel Eskil, Norges Sametingsråd tog sedan till orda och konstaterade att pitesamiskan inte håller på att försvinna. Tvärtom. Ett utdöende språk håller på att bli mer levande. För ett par år sedan utgavs en pitesamisk ordbok och grammatik och idag blir ett skriftspråk godkänt.

Mikkel Eskil passade på att läsa ett citat skrivet av Unescos expertgrupp för hotade språk.

”Språkmångfald är essentiellt för det mänskliga arvet. Alla språk bär en unik kulturell kunskap om ett folk. Förlusten av ett enda språk är alltså en förlust för hela mänskligheten.”

- Dagen i dag er en gledens dag. Som vi allerede vet har FN vedtatt at gjennom året 2019 skal urfolksspråk få spesiell oppmerksomhet. Og i dag får pitesamisk endelig den oppmerksomheten det fortjener, sade Mikeel Eskil.

Finska sametingets ordförande, Tina Sanila Aikio, hälsade via ett sändebud, att pitesamiskan nu är en del av den samiska språkgruppen som har ett skriftspråk. Det ger trygghet och möjlighet att göra läroböcker och digitala hjälpmedel för att lära ut språket. Det har inte tidigare varit möjligt.

Dokumentet skrev under på plats
Under 2018 utsåg styrelsen för Samiskt Parlamentariskt råd en pitesamisk arbetsgrupp inom Sámi Giellagáldu. Gruppen bestod av Inger Fjällås, Bruce Morén Duolljá, Peter Steggo och Ole Henrik Magga. Arbetsgruppen fick mandat att normera den pitesamiska ortografin. Under gårdagen var samtliga på plats för att skriva under dokumentet ”Pitesamisk ortografi” och därmed, med den sista signaturen på plats, förklara det pitesamiska skriftspråket godkänt.

På bild syns, från över vänstra hörnet ned till nedre högra hörnet Peter Steggo, Inger Fjällås, Ole Henrik Magga och Bruce Morén Duolljá. Foto: Martin Stråmo

På bild syns, från över vänster till höger: Inger Fjällås, Bruce Morén Duolljá, Peter Steggo och Ole Henrik Magga. Foto: Martin Stråmo

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 21 augusti 2019

Information

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se