03 april 2020

Riktlinjer för att förhindra smitta av covid-19

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med riktlinjer för allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De allmänna råden avser verksamheter, personligt ansvar, personer över 70 år och andra riskgrupper samt personer som är smittade av eller misstänks vara smittade av covid-19.

Följande gäller för alla verksamheter i Sverige:
Alla verksamheter i Sverige såsom statliga myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten

 1. Sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare.
 2. markerar avstånd på golvet,
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
 4. håller digitala möten,
 5. erbjuder möjligheten att tvätta händerna med två och vatten och erbjuder handsprit, samt
 6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Personligt ansvar:

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. För att begränsa smittspridningen bör alla

 1. vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med två och vatten i minst 20 sekunder,
 2. hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum,
 3. hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel,
 4. avstår från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop,
 5. på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum,
 6. undvika att resa i rusningstid, och
 7. avstå från onödiga resor


Personer över 70 år och andra riskgrupper:

För att undvika spridning av covid-19 bör personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper utöver vad som anges under Personligt ansvar

 1. begränsa sina sociala kontakter,
 2. undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel, och
 3. undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Personer som är smittade av eller misstänks vara smittade covid-19:

För att skydda andra från smitta bör den som vet att hen är smittad eller som har symtom på covid-19

 1. stanna hemma, och
 2. undvika sociala kontakter

Arbetsplatser:

För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsgivare se till att personal, om det är möjligt

 1. håller avstånd till varandra,
 2. regelbundet kan tvätta sina händer med två och vatten eller annars använda handsprit,
 3. arbetar hemifrån,
 4. undviker onödiga resor i arbetet, och
 5. kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 03 april 2020

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se