14 maj 2020

Kungsleden stängs för terrängkörning i södra delen av Arjeplogs kommun

Arjeplogs kommun har idag, 14 maj, med omedelbar verkan beslutat förbjuda körning med terrängmotorfordon på området kring Kungsleden, det vill säga från södra sidan av Laisälven ned till Västerbottens länsgräns, samt mot angränsande förbudsområde västerut, enligt karta. Detta innebär att Kungsleden inte längre är tillåten för skoterkörning i detta område.

Detta är ett ovanligt beslut som tas med hänsyn till det extraordinära läge som den sena snösmältningen ger. Den stora mängden snö som ännu ligger kvar i fjällen har lett till att många renar inte är på de områden de vanligen kalvar på. Kalvande vajor har sökt sig ned i dalgångar och till de få barjordsfläckar som återfinns området. Det är dessa områden vi nu stänger för motortrafik.

Informationsskyltar kommer att sättas upp under dagen, i nära anslutning till leden.

Arjeplogs kommun har fattat beslutet med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) och gäller från och med 14 maj 2020 till 30 juni 2020.

Klicka här för att läsa föreskriften i sin helhet.PDF

Länk till karta.PDF

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 14 maj 2020

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se