05 juni 2020

Inventering av enskilda avloppsanläggningar

Miljöenheten kommer att påbörja inven­tering av enskil­da avlopps­anlägg­ningar inom Hornavan vattenskyddsområde. Inventeringen kommer att påbörjas i juni 2020 och pågå under sommaren.

Enkät
För att inledningsvis få så kompletta och korrekta uppgifter som möjligt om berörda avloppsanläggning har vi skickat ut ett brev med en enkät som bör nå dig v 23. Du som är berörd ombeds då att fylla i enkäten och gärna skissa upp din anläggning så att vi enklare kan hitta den. Returnera enkäten så snart som möjligt, men senast den 22 juni 2020. Utifrån enkätsvaren bestäms i vilket område inventeringen kommer att inledas. Fastighetsägarna i detta område kommer sedan vid behov att kontaktas för närmare information

Mer om inventeringen av enskilda avloppsanläggningar.

Vy över Arjeplogs samhälle.

Publicerad av: Norea Dahlberg
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se