13 oktober 2020

Nya lösningar för framtidens gymnasieelever

Vy över Arjeplog under hösten.

Kommunstyrelsen har gett skolchef i uppdrag att bereda en omställning av gymnasieskolan. Förslaget handlar om nollintag på de egna programmen för att istället erbjuda framtidens gymnasieelever utbildning i samverkan med andra kommuner.

Arjeplogs kommuns gymnasium, Hornavanskolan, har länge haft klasser med få elever och kostnaden per elev är landets tredje högsta. Sett över de senaste tre åren läser cirka hälften av eleverna från Arjeplog på annan ort (se notering nedan). Överkostnaden är drygt 10 miljoner kronor per år och totalt kostar gymnasieutbildning kommunen drygt 22 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har därför måndagen den 12 oktober gett utbildningschefen i uppdrag att bereda en omställning av Hornavanskolan. Förslaget handlar om nollintag på programmen och om att bereda samverkan med Skellefteå och Arvidsjaur.

Vi har länge sökt en modell som ger en balans mellan tillgång till gymnasieutbildning på orten och en hållbar ekonomi. Målet är att fler av våra ungdomar ska ha möjlighet att bo kvar hemma och ha tillgång till ett större utbud av program och inriktningar än i dag. Nu har vi en spännande och vettig lösning som vi utreder, säger kommunstyrelsens ordförande Isak Utsi (S).

Skellefteå kommun erbjuder från höstterminen 2021 elever i kommunerna Arjeplog, Malå, Norsjö och Sorsele att välja mellan fyra studieförberedande program med elva olika inriktningar. Det första året läser eleverna via fjärrundervisning i klassrum med handledare på plats i hemkommunerna, medan år två och tre sker på plats i Skellefteå. Avsikten är att samarbetet också ska leda till att vi ska kunna erbjuda elever möjlighet att studera lärlingsprogram på heltid i Arjeplog under alla tre år från och med hösten 2022.

För studenter på studieförberedande program innebär förslaget ett år i Arjeplog följt av två år i Skellefteå med tillgång till alla de inriktningar de erbjuder, säger utbildningschef Fredrik Westerlund. Arvidsjaurs kommun är också ett alternativ för Arjeplogs ungdomar, där finns studieförberedande program och yrkesprogram med platsförlagd utbildning i Arvidsjaur, med möjlighet till dagpendling.

Sammantaget innebär det här att vi kan bredda utbudet för elever på studieförberande program och samtidigt behålla eleverna i Arjeplog, åtminstone under delar av utbildningen, säger Isak Utsi. Och elever på yrkesprogram får chansen att stanna på hemmaplan i stället för att redan efter årskurs nio behöva flytta från kommunen.

Arjeplogs kommun bedömer att överkostnaden för gymnasieutbildning kan sjunka kraftigt.

Vi har en samsyn om att vi behöver sänka våra kostnader för gymnasieutbildning. En omställning är nödvändigt för att vi ska kunna satsa även på annan kommunal verksamhet, men också kunna finansiera utveckling av kommunen som vi behöver de närmaste åren, avslutar Isak Utsi.


Notering: Vi skrev tidigare att drygt två tredjedelar av eleverna från Arjeplog läser på annan ort. Detta stämmer inte. Sett över de senaste tre åren läser cirka hälften av eleverna från Arjeplog på annan ort.

Publicerad av: Norea Dahlberg
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 0961-141 39

Obs. Har du använt sökfunktionen och hittat en nyhet? Se på datumet längst ned på artikeln för att avgöra om informationen fortfarande kan vara aktuell eller ej.

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se