11 november 2020

Arjeplog kommuns hantering av covid-19

Med anledning av utökad spridning av den pandemiska influensan, covid-19, publicerar Arjeplogs kommun här en lägesbild från kommunens olika verksamheter och den senaste tidens vidtagna åtgärder.

Lägesrapport
Enligt Norrbottens smittskyddsläkare har ytterligare 102 personer konstaterats smittade av covid-19 under veckan och totalt har 92 personer avlidit av viruset i Norrbotten. Under veckan har det första dödsfallet sedan i augusti inträffat på grund av covid-19 och enligt Norrbottens smittskyddsläkare förväntas antalet dödsfall öka de närmsta veckorna. Inga nya coronafall har påträffats i Arjeplog sedan vecka 40. Nedan följer ett citat från Norrbottens smittskyddsläkare.

”Fler och fler behöver läggas in på sjukhus. Dagens siffra är 13 på avdelningen, vilket påminner om hur det drog i väg i maj, juni”.

Nya allmänna råd
Igår, tisdag den 10 november beslutade Region Norrbotten i samråd med Folkhälsomyndigheten att införa skärpta allmänna råd för länet. Råden innebär:

  • Undvik att ha fysisk kontakt med andra är de du bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Vissa typer av aktiviteter bör undvikas om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där många personer vistas. Undvik butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Detta innebär att alla möten som kan hållas digitalt ska ske digitalt.
  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom personer träffas, som inte träffas dagligen, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Vi bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver platsnärvaro.

Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan.

Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

De skärpta råden medför att Arjeplogs kommuns säkerhetsgrupp har beslutat att alla medarbetare inom Arjeplogs kommuns organisation ska skjuta upp sina tjänsteresor om det är möjligt samt överväga möjligheten att ha digitala möten även inom organisationen. Vi vet att en hög andel av de som drabbas av Covid-19 blir smittade på arbetet.

Alla interaktioner med personer som inte träffas dagligen ska undvikas i möjligaste mån. Fika ska ske i små grupper med personer som man arbetar med dagligen, besök i gemensamma fikarum ska begränsas där det är möjligt. Lunch bör ätas i hemmet om möjligt.

Arjeplogs kommuns sporthall, bibliotek och gym kommer hållas öppet men med vidtagna anpassningar i verksamheten för en minskad smittspridning.

Arjeplogs kommun vill påminna om att det fortsatt är av yttersta vikt att stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom, tvätta händerna ofta och hålla avstånd till personer som inte ingår i ditt hushåll. Det är väldigt viktigt att alla testar sig vid symptom på covid-19, även om symptomen är milda. Mer information om testning finns på 1177.

Kommunen gör fortsatt bedömningen att påverkansgraden är "Ingen påverkan", enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) bedömningskriterier för påverkansgrad. Det innebär att kommunens verksamheter i stor utsträckning kan bedrivas som vanligt.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se