15 juni 2023

Lyckat möte om Jäckviks framtid

I tisdags hölls ett öppet möte i Jäckvik med syfte att diskutera den pågående fördjupade översiktsplanen för området. Mötet riktade sig till allmänheten för att inhämta synpunkter på hur Jäckvik ska utvecklas framöver.

Mötet, som genomförts i samarbete med Arjeplogs kommun, Norconsult och Trafikverket, lockade cirka 25 personer på plats, samt ytterligare deltagare via Teams. Tjänstepersoner från Arjeplogs kommun var på plats för att diskutera mark- och vattenanvändning samt hur en fördjupad översiktsplan kan underlätta för en hållbar utveckling.

Trafikverket presenterade länstransportsplanen och den genomförda stråkutredningen för riksväg 95, samt planer på en fördjupad utredning Jäckvik.

Norconsult, som hjälpt till att samordna kvällens dialog och inledningen av arbetet med översiktsplanen, höll i en workshop där deltagarna fick uttrycka sina åsikter om Jäckviks styrkor och svagheter, viktiga passager och potential för utveckling.

Mötets öppna och dialogbaserade format mottogs positivt av deltagarna.

- Vi hade trevliga och givande diskussioner om Jäckviks framtid under kvällen, säger Emma Eriksson, kvalificerade utredare och handläggare på Arjeplogs kommun.

- Det var roligt att se sådan fin uppslutning, säger Emil Sundström, samhällsbyggnadschef på Arjeplogs kommun.

Det insamlade materialet från mötet kommer nu att sammanställas av Norconsult, för vidare arbete med den fördjupade översiktsplanen.

Möte i Jäckvik inifrån Jäckviksgården. Många människor som sitter ner och lyssnar på några som presenterar.

På bild syns, från vänster till höger Alice Frisk och Victoria Stridsman från Trafikverket samt Madelene Rova och Malin Eriksson från Norconsult. Foto: Arjeplogs kommun

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00