12 december 2023

Arjeplog bästa hemtjänstkommunen i Norrbotten

Årets Hemtjänstindex har presenterat sina resultat och Arjeplog sticker ut som den bästa kommunen i Norrbotten. Bland Sveriges 290 kommuner landar Arjeplog på en stark 56:e plats.

Även om Arjeplogs siffermässiga placering är något lägre än 2022, finns det anledning till firande, särskilt med tanke på vår prestation inom Delindex 3, som fokuserar på utförandet av hemtjänst. I detta avseende rankas Arjeplog som nummer två i hela Sverige.

Detta delindex betonar aspekter som personalens bemötande, lyhördhet, hänsynstagande och effektivitet, samt deras förmåga att passa tider, informera om ändringar, och upprätthålla god kontakt med de som tar emot omsorgen. Faktorer som trygghet, förtroende och personalkontinuitet spelar också en viktig roll. Arjeplogs höga placering här visar på hemtjänstens kvalitet och nöjda omsorgstagare.

Hemtjänstindex baseras på olika kvalitetsmätningar och register, inklusive Senior-Alert, KOLADA och Socialstyrelsens enhets- och brukarundersökningar. Dessa mätningar spänner över fyra huvudindex och tar hänsyn till flera underliggande kvalitetskriterier. Det är värt att notera att för 2023 har vissa förändringar gjorts i frågeställningarna och metoderna för att samla in data, vilket kan ha påverkat resultaten.

Hemtjänstpersonal som går med en brukare i rullstol en vacker höstdag vid Hornavan.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 0961-141 39

Obs. Har du använt sökfunktionen och hittat en nyhet? Se på datumet längst ned på artikeln för att avgöra om informationen fortfarande kan vara aktuell eller ej.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00