Tillfälliga skoterförbud

Tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Arjeplogs kommun

Obs. Föreskrifter hittas under styrande dokument.

Föreskrift om reglering av terrängkörning inom Semisjaur-Njarg samebys renskötselområde våren 2020

Arjeplogs kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) föreskrivs reglering för körning med terrängmotorfordon i dalgång vid Smuolejåhkå och Ruonekjåhkå angränsande till tidigare område reglerad för terrängkörning med ikraftträdande datum 2020-04-15 (KS2019/151), samt att del av Nasaleden och Ruonekjåhkå – Laisstugan leden stängs enligt karta bilaga 1.

Bilaga 1 karta - Tillfälligt skoterförbud Semisjaur-Njarg vår 2020PDF

Föreskrift om reglering av terrängkörning inom Semisjaur-Njarg samebys renskötselområde våren 2020PDF

 

Föreskrift om reglering av terrängkörning på Kungsleden inom Svaipa samebys renskötselområde vår 2020, KS2020/231

Arjeplogs kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) föreskrivs reglering för körning med terrängmotorfordon på Kungsleden från södra sidan av Laisälven ned till Västerbottens länsgräns samt angränsande område till tidigare reglerad område för terrängkörning beslutad 2020-04-23 (KS 2020/129) enligt angivet på karta bilaga 1.

Bilaga 1 Karta - Tillfälligt skoterförbud Svaipa sameby våren 2020PDF

Föreskrift om reglering av terrängkörning på Kungsleden inom Svaipa samebys renskötselområde vår 2020PDF


Beslut om förbud mot terrängkörning inom Semisjaur Njargs samebys renskötselområde, Arjeplogs kommun
Arjeplogs kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) föreskrivs om förbud för körning med snöskoter på nedanstående områden angivna på karta i bilaga 1:

  1. Njássja - Från och med 15 april till och med 30 juni 2020
  2. Tjidtjak - Från och med 15 april till och med 30 juni 2020
  3. Fierrás med Tjállasvárddo - Från och med 15 april till och med 30 juni 2020
  4. Pieljekaise – Från och med 15 april till och med 30 juni 2020

Se karta över områdetöppnas i nytt fönster.
Beslut om Ikraftträdande.PDF

Syftet med föreskriften är att tillgodose rennäringens behov av ostört bete. Beslut om slutligt datum för ikraftträdande fattas när hel vinterrenhjord når fjällen under vårflyttningen. Begäran om verkställighet ska inlämnas till kommunen senast fem (5) arbetsdagar före verkställighetsdatum.

Beslutet finns på Arjeplogs kommun, diarienummer KS 2019/151.


Beslut om förbud mot terrängkörning inom Svaipa samebys renskötselområde, Arjeplogs kommun
Arjeplogs kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) föreskrivs om förbud för körning terrängmotorfordon på området Kráhpiesvarrie, Tjamuok och Jeärtta med omkringliggande skogsområden enligt angivit på karta i bilaga 1:

Svaipa - Från och med 29 april till och med 30 juni 2020

Se karta över områdetPDF.
Beslut om ikraftträdandetPDF.


Beslut om förbud mot terrängkörning inom Luokta Mavas samebys renskötselområde vårvinter 2020, Arjeplogs kommun
Arjeplogs kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) om reglering av terrängskoterkörning på området angivet på karta i bilaga 1.

Luokta Mavas - Från om med 27 april till och med 30 juni 2020.

Se karta över området.PDF
Beslut om ikraftträdandet.PDF

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 18 maj 2020