Sápmi

Árjepluovi gielda gullo sámi hálddahusguvlui.

Dat buktá ahte gii háliida sus lea riekti geavahit sámegiela váldogiellan ovdaskuvlla ja boarrásiiddikšun doaimmain, ja maid njálmmálaš ja čálalaš oktavuođas gielddahálddahusain.

Vai galgá ollášuhttit gáibádusaid maid unnitlogugiellaláhka gáibida, lea Árjepluovi gieldda bidjan virgái Nina Lango sámi oktiiheiveheaddjin.

Nášuvnnalaš unnitlogugielat, earet go sámegiella, leat jiddisch, romani chib, suomagiella ja meänkieli.
Láhka, mii biddjui fápmui 1 beaivvi ođđajagemánus 2010 siskelastá ahte nášuvnnalaš unnitlogugielagát galget sáhttit doalahit ja ovddidit gielddaset, ja unnitlogugielat galget suddjejuvvot ja gozihuvvot.

Jus háliidat diehtit eanet, guossástala ruovttosiiddu minoritet.se

Arjeplogs kommun ingår i det samiska förvaltningsområdet.

Det innebär att den som vill har rätt att använda samiskan som sitt huvudspråk inom förskolans och äldreomsorgens verksamheter, samt vid både muntliga och skriftliga kontakter med kommunförvaltningen.

För att kunna leva upp till de krav som lagen om minoritetsspråk ställer, har Arjeplogs kommun anställt Nina Lango som samisk koordinator.

Lagen om nationella minoriteter omfattar, förutom samer, även judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Lagen, som trädde i kraft 1 januari 2010 innebär att de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kommun, och att minoritetsspråken ska skyddas och främjas.

Vill Du veta mer, besök hemsidan minoritet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.