Blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Förskola
Gymnasiet
Klagomål och anmälan till rektor (alla skolor)
Ansökan Skolskjuts.pdföppnas i nytt fönster 52.2 kB 2017-08-22 13.29
Arjeplogs kommun 2018-04-01 - 2019-03-31.pdföppnas i nytt fönster 298.7 kB 2018-09-05 11.26
Försäkringsbrev Folksam Olycksfall 2017.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2017-04-06 11.56
Handlingsplan_användning+alternativa_verktyg+Arjeplogskommun.pdföppnas i nytt fönster 122.9 kB 2015-03-24 11.13
Handlingsplan+barn+ungdomar_i_behov_av_särskilt_stöd_2008.pdföppnas i nytt fönster 145.9 kB 2015-03-24 11.14
Lovanmälan fritids.pdföppnas i nytt fönster 405.8 kB 2019-01-14 11.03
Lovansökan+grundskolan.pdföppnas i nytt fönster 228.8 kB 2015-03-24 09.06
Läsårsplan grundskolan 2019-2020.pdföppnas i nytt fönster 154.1 kB 2019-02-06 09.28
Modersmålsanmälan blankett lå 19-20.pdföppnas i nytt fönster 78.5 kB 2019-05-21 09.18
Norrbus - Samtycke till utlämnande av uppgifter.pdföppnas i nytt fönster 195 kB 2015-03-24 14.03
Olycksfall.pdföppnas i nytt fönster 525.7 kB 2018-06-08 16.36
Resebidrag_för_universitet-_högskolestuderande+ansökan.pdföppnas i nytt fönster 144.5 kB 2015-03-24 10.07
Rutin sjukfrånvaro.pdföppnas i nytt fönster 125.1 kB 2018-03-27 15.50
Skolskjutsplan+2014-2018.pdföppnas i nytt fönster 226 kB 2015-04-14 14.16
Taxa&regler,skolbarnomsorg.pdföppnas i nytt fönster 21.7 kB 2012-10-22 13.31
Tjänstgöringsrapport allmän.pdföppnas i nytt fönster 70.4 kB 2015-01-16 11.26

 

Dina uppgifter registreras
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster kommer Arjeplogs kommun att registrera i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Regsitreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst. Om du är missnöjd med hur Arjeplogs kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 12 december 2018

Information

Kundtjänst
medborgarservice@arjeplog.se
0961-144 44

Dataskyddsombud
Isak Nyberg
E-post: isak.nyberg@skelleftea.se
Telefon: 0910-73 46 44 eller 070-673 52 00

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Dexter

Skolexpedition för:
-Grundskola och gymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IST Förskola

Skolexpedition för:
-Förskola och skolbarnomsorglänk till annan webbplats

Evenemang
Juni
ti on to fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30