Tillfälliga skoterförbud

Tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Arjeplogs kommun

Obs. Föreskrifter hittas under styrande dokument.


Skoterförbudet på Tjidtjak är upphävt från och med 5 mars 2024.


Skoterförbud på Njássja

Arjeplogs kommun beslutar om ikraftträdande av föreskrift om reglering av skotertrafik inom Semisjaur-Njarg sameby Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster. inom nedanstående områden angivet på karta i bilaga 1. Beslutet började gälla från söndagen 3 mars till och gäller till söndagen 7 april 2024.

Arjeplogs kommun har beslutat om förlängning av ovan nämnda beslut, gällande från måndagen 8 april till och med söndagen 30 juni 2024.

Total förbudstid vid område Njássja: från söndagen 3 mars till och med söndagen 30 juni 2024.

Undantag från föreskriften
1. Föreskrifterna gäller inte för de undantag som framgår av 1 § första stycket och andra stycket punkt 1-6 terrängkörningsförordningen (1978:594).
2. Undantag ger ortsbor rätt att färdas kortaste väg till och från sitt fritidshus om fastigheten är belägen inom förbudsområdet.

Beslut om ikraftträdande, karta samt undantag (3 mars-7april) Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Beslut om ikraftträdande, karta samt undantag (8 april-30 juni) Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Tillfälliga skoterförbud

Broschyr: Renar och snöskoter Pdf, 1.1 MB.

Kartor finns även på Tingsbacka.