Tillfälliga skoterförbud

Tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Arjeplogs kommun

Obs. Föreskrifter hittas under styrande dokument.

Jilliebe Storbatjevárrie

 Arjeplogs Kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen(1978:594) om förbud för körning med snöskoter inom nedanstående området angivet på karta i bilaga 1.

1. Jilliebe Storbatjevárrie, del av område för planerat naturreservat, del av fastigheten Arjeplogs Skolbord 1:2

Syftet med föreskriften är att skydda känslig fauna från störningar från friåkning med snöskoter i bergsområdet. Beslutet gäller 2021-02-04 till 2021-06-01 och även om detta överklagas.

Undantag från föreskriften
1. Föreskriften gäller inte för de undantag som framgår av 1 § första stycket och andra stycket punkt 1-6 terrängkörningsförordningen (1978:594).
2. Färd längs skoterleder, färdstråk, skogsbilvägar, kraftledningsgator och sjöar är tillåtet.

Föreskrift Pdf, 147.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Pdf, 399.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Hur man överklagar Pdf, 47.2 kB, öppnas i nytt fönster.


 


 

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Tillfälliga skoterförbud

Broschyr: Renar och snöskoter Pdf, 1.1 MB.

Kartor finns även på Tingsbacka.