Tillfälliga skoterförbud

Tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Arjeplogs kommun

Obs. Föreskrifter hittas under styrande dokument.

Föreskrift om reglering av terrängkörning inom Semisjaur-Njarg samebys renskötselområde höstvinter 2020/2021

Arjeplogs kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) reglering för körning med terrängmotorfordon på nedanstående områden angivna på karta.

Föreskrift om begränsning av terrängkörning inom Semisjaur-Njarg, höstvinterlänk till annan webbplats

Beslut om ikraftträdandePDF

KartaPDF

Område 1 Bäno: från 16 november till 24 december 2020, med rätt till förlängning.

Område 2 Tjidtják: Från 16 november 2020 till 11 januari 2021, med rätt till förlängning.

Område 3 Pieljekaise: Från 16 november 2020 till 11 januari 2021. med rätt till förlängning.


Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 12 november 2020

Tillfälliga skoterförbud
2017 - 2020