Fjällnära skärgård med 
8 727 sjöar & Sveriges djupaste
sjö Hornavan

Testcentrum för 
världsledande fordonstillverkare

--
Evenemang
Evenemang

 • Information från kommunens vatten- och avloppsverksamhet (VA) med anledning av det planerade strömavbrottet natten till fredag denna vecka

  Laisvall, Adolfström, Jäckvik, Mellanström, Nyliden och Slagnäs kommer att vara utan vatten under tiden för strömavbrottet natten mot fredag denna vecka. Vattnet bör vara tillbaka ca 1 timme efter att strömmen är tillbaka men störningar kan förekomma. Skulle vattnet inte vara tillbaka inom 1 timme  från det att strömmen återvänt så var vänlig och kontakta VA-jouren på telefon 076-1052501. Då antalet anläggningar som berörs av strömavbrottet är så pass många och så långt ifrån varandra så kan det dra ut på tiden innan personal har möjligt att åtgärda problemet ifall det uppstår störningar i flera byar samtidigt. Till följd av detta så rekommenderas samtliga med kommunalt VA att redan under torsdag eftermiddag att spola upp vatten för både konsumtion och för toalettbesök för att säkerställa tillgången till vatten under fredag förmiddag i händelse av störningar. Tänk också på att när vattnet kommer tillbaka efter strömavbrottet så kan det förekomma lättare tryckstötar i kranen samt även lättare missfärgningar. Det räcker att spola tills vattnet är klart igen.För boende med kommunalt VA inom Arjeplogs tätort så kommer det finnas vatten men tillgången kommer vara begränsad. Därför ombeds samtliga vara sparsamma med användandet av vatten så det finns till kritiska verksamheter så som sjukvården och äldreboenden där verksamhet förekommer dygnet runt. Men även för att minska belastningen på avloppsnätet då även detta kommer att gå med begränsad kapacitet. Tillgången till varmvatten och värme för kunder med fjärrvärme kommer också vara begränsad. Men värme och varmvatten bör åter fungera efter ca 1 timme efter att strömmen har återvänt men tillfälliga störningar kan förekomma i upp till 6 timmar efteråt. 

 • Uppdatering - telefoniproblemen lösta

  Nu fungerar växeln så nu går det åter att ringa 0961-14000.Just nu har vi problem med vår växel så det går inte att komma fram på 0961-14000.
  Vi hänvisar därför till 0961-14444 om ni behöver komma i kontakt med Arjeplogs kommun.

 • Coronaläget i Arjeplog

  Coronaläget i Arjeplog till och med vecka 27 2021.
  Arjeplog har under de två senaste veckorna haft noll konstaterade fall av Covid-19 i kommunen. Det är ett bra smittläge i Arjeplog just nu, men trots detta befinner vi oss fortsatt i en pandemi. Antalet fall av Delta-mutationen ökar i Norrbotten och är just nu det största orosmolnet för att bekämpa Covid-19. För att förhindra att mutationen får fäste i vårt län är det därför viktigt att fortsatt hålla avstånd, tvätta händer, stanna hemma vid symptom och testa sig för covid-19 vid sjukdom.Region Norrbottens smittskyddsläkare ser en risk för smittspridning vid sommaraktiviteter så som loppisar, resor och marknader. Det är viktigt att komma ihåg att följa rekommendationerna om avstånd och handhygien även vid dessa tillfällen.De som rest utanför de nordiska länderna rekommenderas att ta ett covid-19-test vid ankomsten till Sverige. Även svenska medborgare omfattas av rekommendationen som gäller från den 12 juli till den 31 augusti.

 • Glädjande nyheter! Imorgon den 8/7 öppnar Krajabadet

  Flygfoto över Krajabadet.
  Torsdag den 8/7 öppnar Krajabadet och kommer att vara öppet mellan kl. 11.00 - 17.00 alla dagar i veckan. Enligt väderprognosen väntas lovande badväder med sol och därmed vill vi önska er alla en trevlig badsommar.

 • Stor brandrisk i Norr- och Västerbotten

  Undvik all eldning i skog och mark
  Det råder stor brandrisk i Norrbotten & Västerbotten, i nuläget är inget eldningsförbud utfärdat men Räddningstjänsten i Arjeplog och regionen uppmanar till stor försiktighet vid eldning och grillning utomhus.

 • Omsorgen får smaka röding och öring från Öppna Lapplandsmästerskapen

  Fryst röding och öring i två metallkärl.
  Kostservice och våra omsorgstagare tackar för gårdagens vänliga donation av 20 kg röding och öring! I dagarna går Öppna Lapplandsmästerskapen, en trollingtävling i Hornavan.Det är en tradition att de i vår omsorg får smaka av deras fångst i början av juli varje månad, vilket vi är glada för. Tack!

 • Inbjudan till drop in-möte Telia Fast Bredband via mobilnätet

  Under juli månad så kommer Telia finnas på plats i Arjeplog, kampanjen sträcker sig från 1/7-7/8Telia kommer att erbjuda hembesök, hålla drop in-möten och informera om projektet Telia Fast Bredband via mobilnätet.