Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för arjeplog.se

Arjeplogs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.arjeplog.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.arjeplog.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det finns bilder som har fel beskrivning och vissa saknar helt beskrivning.

Det finns filmer som saknar textning och som inte finns i alternativa format.

Det saknas rubriker och rätt underrubriker på delar av webbplatsen.

Texter och listor saknar rätt struktur och kan påverka uppläsningen för hjälpmedel.

Texter har låga kontraster mot bakgrunder som kan göra det svårt att se.

Ibland används färg som enda sätt att urskilja länkar eller information, vilket kan vara svårt för färgblinda.

Hela webbplatsen går inte att nå med tangentbord och det saknas fokusmarkering.

Det saknas genväg för navigering och sektioner är inte uppmärkta, vilket gör det svårare att hoppa förbi återkommande innehåll.

Webbplatsen är inte responsiv vilket kan påverka alla användare.

Länktexter kan vara otydliga.

Iframes är inte beskrivna.

Engelska texter är inte uppmärkta med rätt språk.

Alla pdf:er är inte tillgängliga.

Uppläsande hjälpmedel får inte information om att menyer är hopfällda eller utfällda.


Oskäligt betungande anpassning

Arjeplogs kommun har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vårt mål är att ha åtgärdat en del av problemen till 23 september 2020. Arjeplogs kommun ser över möjligheten att bygga en ny webbplats, och kommer under arbetets gång, tillfälligt hävda oskäligt betungande anpassning.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks Länk till annan webbplats. (extern länk) har gjort en oberoende granskning av arjeplog.se

Senaste bedömningen gjordes den 19 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 augusti 2020.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Information:
Medborgarservice
0961-144 44

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00