Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Vindkraftsplan
1 Huvuddokument 2018-10-09 web.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2018-12-03 14.41
2 Utvecklingsbygder 2018-10-09 web.pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2018-12-03 14.41
3 Planeringsunderlag 2018-04-23 web.pdföppnas i nytt fönster 5.4 MB 2018-12-03 14.41
4 Miljökonsekvensbeskrivning 2018-04-23 web.pdföppnas i nytt fönster 833.4 kB 2018-12-03 14.41
5 Samrådsredogörelse 2017-10-09.pdföppnas i nytt fönster 5.4 MB 2018-12-03 14.41
6 bilaga karta kommun.pngöppnas i nytt fönster 28.3 MB 2018-12-03 14.41
7 bilaga karta tätort.pngöppnas i nytt fönster 13.4 MB 2018-12-03 14.41
8 bilaga Särskilt utlåtande.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2018-12-03 14.41
9 bilaga Särskild sammanställning.pdföppnas i nytt fönster 387.2 kB 2018-12-03 14.41