Fjällnära skärgård med 
8 727 sjöar & Sveriges djupaste
sjö Hornavan

Testcentrum för 
världsledande fordonstillverkare

--
Evenemang
Evenemang

 • Samhällsspridning i Arjeplog - testa vid minsta symtom

  Just nu pågår en samhällsspridning av covid-19 i Arjeplog. Senaste veckan har antalet konstaterade fall och misstänkta fall ökat. Vi har i dagsläget ingen överblick över exakt antal smittade i Arjeplog, vi inväntar Region Norrbottens veckostatistik som kommer på måndag.En hög andel av de som har fått konstaterad covid-19 senaste veckan har haft väldigt milda symtom, vilket gör det rimligt att anta att det finns ett mörkertal av smittade här i Arjeplog. Vi ser också att antalet personer som genomför coronatest har minskat den senaste tiden.Vi vill därför uppmana fler att vid minsta symptom genomföra självtester. Vid självtest upplevs sällan det obehag som ibland kan upplevas vid PCR-testning.Läs mer här om hur du beställer självtest: https://www.1177.se/Norrbotten/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/sjalvtest-for-covid-19-i-norrbotten/länk till annan webbplats

 • Fyra nya fall av covid-19

  Ytterligare två boenden har konstaterats ha covid-19 på Vaukagården/Tallbacken. Sammanlagt är fem av de boende nu smittade, samt även två ur personalen.I måndags ansökte Arjeplogs kommun om att få stänga boendena för besök, så kallat tillfälligt besöksförbud. Ett beslut väntas från Folkhälsomyndigheten under veckan.Sedan Arjeplogs kommun förra veckan bad anhöriga att vara restriktiva med sina besök har Vaukagården/Tallbacken inte haft ett enda besök.- Vi hoppas på att vi får ett positivit besked från Folkhälsomyndigheten. Vi vill tacka alla anhöriga som har hörsammat vår vädjan om att undvika besök på våra särskilda boenden. Vi fortsätter jobba med kohortvård och minimera kontakter, säger Robert Cortinovis, socialchef på Arjeplogs kommun.

 • Silverskolan fortsatt öppen från förskoleklass till årskurs 9

  Från och med i dag den 11 januari har kommuner möjlighet att använda fjärrundervisning i högstadiet. Syftet är att kommunerna ska ha den möjligheten om det krävs för att undvika trängsel i skolan och i kollektivtrafiken. Innan fjärrundervisning införs måste kommunen först ha uttömt andra möjligheter och åtgärder.Det är i nuläget ingenting som vi i Arjeplog kommer att använda oss av. Huvudregeln i skollagen är närundervisning, smittspridningen i kommunen är låg, vi har inte en kollektivtrafik jämförbar med städernas och vår grundskola tar mycket stort ansvar för åtgärder och anpassningar för att minimera risken för smitta.All undervisning i vår grundskola ger vi därför på plats, i skolan, när vårterminen börjar i morgon.

 • Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

  Idag beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Med stöd av den nya lagen har regeringen idag fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

 • Tredje fall av covid-19 på äldreboendet Vaukagården/Tallbacken

  Vaukagården/Tallbacken har nu fått sitt tredje konstaterade fall av covid-19 inom loppet av en vecka. Smittspårning pågår.Vi ber anhöriga att vara ytterst restriktiva med sina besök.


 • Ytterligare ett fall av covid-19 på äldreboendet Vaukagården/Tallbacken

  Vaukagården/Tallbacken har nu fått sitt andra konstaterade fall av covid-19 inom loppet av en vecka. Smittspårningen pågår och vi vet i dagsläget inte var smittan kom ifrån. Vi ber återigen anhöriga att vara ytterst restriktiva med sina besök.- Vi har fått ytterligare bekräftat fall av covid på våra särskilda boende. De mår efter omständigheterna bra, men vi är på tårna om läget skulle förändras. Vi vädjar till anhöriga till boende på Vaukagården/Tallbacken att de undviker besök, utifrån nuvarande läge, säger Robert Cortinovis, socialchef på Arjeplogs kommun.Vaccinering av de boende har påbörjats inom äldreomsorgen. Den andra dosen ges om tre veckor.

 • Snötippning tillåten endast på egen fastighet

  Antal fall av covid-19 i Norrbotten.
  Tekniska kontoret har uppmärksammat att några av de snötippar som skapats och nyttjas av den kommunala snöröjningen även nyttjas av andra aktörer. Vid ett par tillfällen har detta orsakat problem, då tipparna inte har planerats ut på rätt sätt inför fortsatt snötippning i vinter. Detta medför extra arbete för våra snöröjande entrepröner. Vi vill därför uppmärksamma att dessa tippar endast får nyttjas av Arjeplog kommuns entreprenörer.Snö från fastigheter ska förvaras på den fastighet som snön uppkom på. Det är ej tillåtet att skotta snö från egen fastighet över väg eller till allmän mark. Om kommunen behöver ta bort snö som ligger på vägmarksområdet, eller som är skottad till allmän mark, kan fastighetsägaren bli ersättningsskyldig.För mer information om snöröjning, klicka här.