• Telefonerna till särskilt boende är nere för tillfället


  På grund av störningar i mobilnätet så fungerar inte telefonerna på vårt särskilda boende.För att ringa till särskilt boende, använd dessa nummer.
  Avd 2-4 070-16 78 119
  Avd 3-5 070-16 78 124
  Tallbacken uppe 070- 16 78 129
  Tallbacken nere 070- 16 78 134
  Natt 21:00-07:00 070- 16 78 140
  Sjuksköterska 076- 834 95 31
  Tekniker arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

 • Delar av Lugnet utan vatten


  Uppdatering 18 juni, 12:40:
  En del arbete återstår. Nu är den senaste prognosen att det kan ta cirka två timmar till innan vattnet är åter.
  Uppdatering 18 juni, 08:40:
  Ytterligare reparationsarbete kommer pågå under förmiddagen idag. Vattnet kommer stängas längs delar av Häradsgatan, Gränsgatan, Björkgatan, Plåtslagargatan, Renbergsgatan, Renstigen, Samestigen och Vintergatan. Förhoppningen är att vattnet är åter innan lunch.
  Uppdatering 16 juni, 12:45:
  En läcka förekommer fortfarande i området och ett arbete pågår. Vattnet stängs inte av. Dock kan det förekomma vissa störningar, så som korta avbrott vilket kan leda till brunt vatten i kranarna. Vid händelse av detta räcker det med att spola i kranarna en stund för att vattnet ska bli klart.
  Uppdatering 14 juni 19:46:
  Alla ska nu ha vattnet åter.
  Uppdatering 14 juni 11.52:
  Delar av nedan nämnda gator har fått vattnet åter. Dock är nu andra gator på Lugnet, från Shell till Vintergatan, utan vatten. Arbetet fortgår och vilka gator som är utan vatten kan variera, till dess att ventilerna är påslagna.
  Efter lunch bör vi ha mer information om vattentankarna.
  Första meddelande, 14 juni:
  Delar av Björkgatan/Renbergsgatan, Samestigen och Fiskarvägen är utan vatten till följd av ett ledningsarbete på Plåtslagaregatan. Under arbetets gång så har en ventil gått sönder vilket har gjort att vi tvingats akutstänga fler ventiler än väntat. Arbete med att reparera ventilen och återställa vattenförsörjningen pågår. Jag kommer lägga ut en nyhet nu om detta.
  Vattentankar kommer placeras ut inom kort. Vi återkommer om placeringen av dessa.

 • Antalet fall av covid-19 ökar återigen


  Vi ser återigen en ökning av antalet konstaterade fall i Arjeplog denna vecka. Smitta finns fortfarande i vår kommun och i länet, varför vi manar till försiktighet och bara resa när det är nödvändigt.Nu rapporteras utbrott av Delta-stammen (indiska mutationen) i Sverige. Risken att hamna på sjukhus är dubbelt så hög för dem som har smittats av delta-varianten, jämfört med andra typer av coronavirus. Läget är fortsatt allvarligt, så vi ber alla om att fortsätta undvika sociala sammanhang, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid minsta symtom.Nu kan alla som är över 18 år boka tid för vaccination. Du som bor i Arjeplog kan boka tid här: https://www.1177.se/Norrbotten/hitta-vard/kontaktkort/Vaccinationsmottagningen-Arjeplog/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Krajabadet håller öppet i sommar


  Flygfoto över Krajabadet. Krajabadet håller öppet i sommar! Arjeplogs Ridklubb har tagit på sig uppdraget att hålla badet öppet alla dagar i veckan, mellan kl. 11.00-17.00 under sommaren. Arjeplogs kommun går in och stöttar ridklubben och Silver Resort för att detta ska bli möjligt.- Kommunen har under våren haft en dialog med Silver Resort och sökt en lösning som gör det möjligt för barn och unga att kunna bada på Kraja i sommar, kommunstyrelsen har haft möjlighet att sätta av extra resurser för detta i år och vi är mycket glada för att ridklubben ställt upp och tagit sig an uppdraget., säger Isak Utsi, kommunstyrelsens ordförande. • Antalet fall av covid-19 minskar i Norrbotten


  Stapeldiagram som visar att antal konstaterade fall av covid-19 har minskat de senaste veckorna i Norrbotten. Antal konstaterade fall av covid-19 fortsätter att minska i Norrbotten. Från 591 fall vecka 22 till 357 fall vecka 23. Detta är en kraftig minskning på fyra veckor, då vi såg över tusen antal smittade vecka 20.Förrförra veckan hade vi inga smittade i Arjeplog. Tre stycken konstaterades ha covid-19 i Arjeplog vecka 23. Idag vårdas 24 personer med covid-19 på sjukhus i länet, varav 4 på C-IVA, dessutom 1 på C-IVA utomläns.Vi är tacksamma för att så många tar covid-19 på allvar och fortsatt håller distans. Läget ser bättre ut än på länge. Men trots det goda läget behöver vi hålla i och hålla ut, för att antalet fall ytterligare ska minska.Nu kan alla över 18 vaccinera sig. Boka gärna tid så snart som möjligt, om ni inte har gjort det än. Begränsa kontakten med andra, hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta tecken på smitta. Tack!

 • Hamnen vid Skeut är stängd 14 juli - båtar bör flyttas


  Denna vår och sommar spelar produktionsbolaget Apple Tree AB in tv-serien "Händelser vid vatten" i Arjeplogs kommun. Onsdagen 14 juli kommer de spela in scener nere vid vändplanen i Skeut. Scenerna kommer utspela sig på midsommarafton 1973 - varför filmteamet önskar att de båtar som ligger vid själva vändplanen flyttas till en annan båtplats, senast dagen innan filminspelningen.Vändplanen kommer också vara stängd för besökare.Arjeplogs kommun och vägsamfälligheten har gett tillstånd till att stänga platsen för filminspelning denna dag.Om ni har frågor, kontakta Apple Tree AB:
  Mattias Hellgren, 070-320 70 76
  Magnus Lundman, 070-575 33 65


 • Bättre smittläge i Arjeplogs kommun


  stapeldiagram som visar att antal konstaterade fall av Covid-19 har minskat de senaste veckorna i Arjeplog Antal konstaterade fall av Covid-19 de senaste veckorna har minskat och smittläget är bättre. Tack alla ni i Arjeplog som har gjort anpassningar i vardagen, det har gett effekt! Trots det goda läget i Arjeplog ser vi en ökande smitta i vissa grannkommuner. Det är därför viktigt att begränsa kontakten med andra, hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta tecken på smitta.

 • Vattenavstängning vid Plåtslagaregatan, Häradsgatan och Björkgatan.


  På grund av grävningen som pågår vid brandstationen kommer vattnet att vara avstängt i några timmar under dagen eller morgondagen. Vi vet inte exakt vilka hushåll som är berörda av vattenavstängningen, men troligtvis boenden på Plåtslagaregatan, Häradsgatan och Björkgatan.Vi beklagar eventuella olägenheter.

 • Arjeplogs kommun bjuder in till digital informationsträff om gymnasiet


  Arjeplogs kommun bjuder in till en digital informationsträff om gymnasiet, tisdag 8 juni klockan 18-20.Några av frågorna som kommer diskuteras är följande.
  Var står vi i dag och var behöver vi vara i morgon?
  Varför behöver vi förändra vårt ungdomsgymnasium?
  Håll utkik här när det närmar sig: https://www.facebook.com/arjeplogskommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Välkommen till en medborgardialog om kommunens uppdrag


  Nu är det dags för den andra medborgardialogen av tre. Syftet med dialogen är att skapa en ökad kunskap om kommunens uppdrag och hur vi jobbar. Det finns möjlighet att ställa frågor under hela dialogen, men det går också bra att skicka in frågor i förväg.Vad är egentligen kommunens uppdrag? Vad krävs av kommunen enligt lag? Vad innebär politiska prioriteringar? Detta är exempel på frågor du kommer kunna ställa och få svar på.Den pågår tisdagen 1 juni, från kl. 18:00 till senast 20:00. Håll utkik på fb.com/arjeplogskommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. när det är dags.
  Skicka gärna in dina frågor i förväg till kommun@arjeplog.se. Välkomna!


 • Tillfälligt besöksförbud på Arjeplogs särskilda boende


  Från och med idag, den 25 maj till den 31 maj råder det besöksförbud på det särskilda boendet i Arjeplog, Vaukagården/Tallbacken. Detta med anledning av den tilltagande smittan i samhället. Genom ett besöksförbud kan vi skydda de allra sköraste från att bli sjuka.

 • Hög smittspridning även vecka 20


  Under vecka 20 konstaterades 16 nya fall i Arjeplogs kommun. Detta är en förbättring jämfört med föregående vecka, tack vare att många i Arjeplog har gjort stora uppoffringar för att minska smittan. För att smittotalet inte ska öka igen så är det viktigt att även denna veckan anpassa vardagen för att fortsätta minska smittspridningen. Det är viktigt att komma ihåg att smittspridningen fortfarande är hög, även fast den har minskat jämfört med förra veckan.Norrbotten har den högsta smittspridningen i landet, belastningen på slutenvården är hög. Det är ett mycket allvarligt läge i hela länet och det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar och tvättar händerna, håller avstånd och bara umgås med hushållet.

 • Silverskolans undervisning från den 24 maj och framåt


  Smittläget i Arjeplog har avsevärt förbättrats. Undervisningen kommande vecka kommer ske enligt nedanstående beslut. Beslutet är fattat i samråd mellan rektor, utbildningschef och regionens smittskyddsläkare. Berörda skyddsombud har under eftermiddagen tillsammans med rektor även genomfört en ny riskbedömning.

 • Hjälp oss att minska smittspridningen i Arjeplogs kommun!


  Som ni känner till hade Arjeplog vecka 19 den hittills största smittspridningen av covid-19 med 39 nya fall. Med anledning av det har vi vidtagit en stor mängd åtgärder: Grundskolan var stängd måndag-tisdag, årskurs 4-9 har fjärrundervisning onsdag-fredag, utökad provtagning av skolpersonal, screening av vård- och omsorgspersonal, minskade möjligheter att besöka våra verksamheter och inställd kulturskola.

 • Väg 95 mot Arvidsjaur är nu öppen


  Uppdatering 2021-05-19Riksväg 95 mellan Arjeplog och Arvidsjaur har på grund av översvämning varit avstängd i höjd med Storbäcken - Vägen är nu öppen

 • Största smittspridningen hittills - mycket allvarligt smittspridningsläge


  Vecka nitton hade vi den största smittspridningen hittills i kommunen, med 39 nya fall. Vi har en konstaterad samhällssmitta, med flera fall i grundskolan, både bland lärare och elever. Vår incidens per 1000 invånare är 14,3, vilket är den högsta i Norrbotten.

  Det är av yttersta vikt att stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom och att under de närmaste veckorna endast umgås med personer som ingår i ditt hushåll.


 • Samtal om Arjeplogs framtid - workshop för dig mellan 20-25 år


  Drönarbild över campus. Var med och samtala om framtid tillsammans med Youth Up North och Arjeplogs ungdomssamordnare.Hur ser ni på Arjeplogs framtid? Vilka drömmar, förhoppningar och hinder finns i kommunen? Hur kan vi tillsammans se till så att drömmar förverkligas och hinder rivs?Den här workshopen riktar sig till personer i åldern 20-25 år som bor i Arjeplogs Kommun.Anmälan via mail till magnus.ranberg@arjeplog.se


 • Arjeplogs kommun skjuter fram informationsträffen om gymnasiet till 8 juni


  Arjeplogs kommun väljer att skjuta fram informationsträffen om gymnasiet. Träffen skulle ske digitalt tisdagen 18 maj under kvällen. Utifrån rådande coronaläge kan vi inte genomföra träffen i det tänkta formatet, med några nyckelpersoner på plats för en frågestund.Ny tid för informationsträffen blir 8 juni, samma tid, 18.00-20-00.

 • Skadegörelse på Kyrkholmsskolans skolgård


  Drönarbild över campus. Kyrkholmsskolans gräsmatta på skolgården har förstörts. Det är tråkigt att mötas av denna typ av meningslös skadegörelse i Arjeplog. Det är tyvärr inte första gången detta sker, med onödiga utgifter som vi alla får bekosta.Händelsen är polisanmäld och man önskar tacksamt att vi som Arjeplogsbor hjälps åt att hålla ögon och öron öppna samt tipsa polisen för att stävja denna typ av brott.
 • Du kan få vab-ersättning om skolorna stänger på grund av covid


  Drönarbild över campus. Från och med den 25 april 2020 kan du få ersättning om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta.
  Ersättningen blir cirka 90 procent av den ersättning du brukar få om du vabbar när ditt barn är sjukt. Regeringen har beslutat om en tillfällig regeländring som ska gälla som längst till 30 juni 2021. Detta gäller även när ditt barn får distansundervisning under tiden som skolan är stängd.


 • Grundskolans undervisning ställs in 17-18 maj - skolavslutningen flyttas fram


  Drönarbild över campus. Med anledning av den pågående smittspridningen av covid-19 har Silverskolans rektor Ola Sonidsson i samråd med utbildningschef Fredrik Westerlund och regionens smittskyddsläkare Anders Nystedt beslutat att pausa all undervisning måndag och tisdag den 17-18 maj. Det innebär att all undervisning i alla klasser, från förskoleklass till årskurs 9, ställs in dessa två dagar.Så här ser grundskolans planering ut onsdag – fredag, d.v.s. 19-21 maj:
  • Förskoleklassen har undervisning enligt schema på plats i skolan, företrädesvis med utomhuspedagogik.
  • Årskurs 1-3 har undervisning enligt schema på plats i skolan, företrädesvis utomhuspedagogik.
  • Skolskjutselever i årskurs 2 och 3 får invänta skolskjuts utomhus.
  • Fritidsverksamheten har företrädesvis utomhuspedagogik.
  • Årskurs 4-9 kommer följa sitt schema med distansundervisning.
  De två skoldagar som verksamheten pausas kommer att läsas in i slutet av läsåret. Det innebär att Silverskolans skolavslutning flyttas fram till fredagen den 11 juni.Mer information kommer till vårdnadshavare och elever via vår plattform Dexter.
  Frågor besvaras under helgen av Ola Sonidsson, 072-507 81 62. • Undvik besök på Vaukagården/Tallbacken


  Vi ser en kraftig ökning av covid-19 i Arjeplog denna vecka. Vi ber därför anhöriga till boende på Vaukagården/Tallbacken att vara ytterst restriktiva med sina besök.Om besök ändå är nödvändigt är vi ytterst måna om att besöket sker på ett säkert sätt, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.Ta kontakt med Vaukagården/Tallbacken för att boka ditt besök så att personalen kan göra det så säkert som möjligt för din anhörig och med hänsyn till de andra som också bor på boendet. Helst max 2 besökare. Låt besöket ske på boendet.

 • Redovisning av verksamhetsåret 2020 - vård och omsorg


  Robert Cortinovis, socialchef, redogör i denna video för sina verksamheter för året 2020. Se länk nedan.Vi hoppas att många av er tycker att det är intressant att ta del av vår verksamhet, vill ni läsa mer om vår verksamhet 2020 så finns verksamhetsberättelsen på vår hemsida Öppnas i nytt fönster..Se den inspelade redovisningen för avdelningen vård och omsorg här Länk till annan webbplats..

 • Redovisning av verksamhetsåret 2020 - administration och stöd


  Anna Kaltenegger, chef för administration och stöd, samt Emil Sundström, chef för samhällsbyggnadsenheten, redogör i denna video för sina verksamheter för året 2020. Se länk nedan.Vi hoppas att många av er tycker att det är intressant att ta del av vår verksamhet, vill ni läsa mer om vår verksamhet 2020 så finns verksamhetsberättelsen på vår hemsida Öppnas i nytt fönster..Se den inspelade redovisningen för avdelningen administration och stöd här Länk till annan webbplats..

 • Stor ökning av covid-19 - grundskolan stänger tidigt


  Arjeplogs kommun har fått information om att antalet bekräftade fall med covid-19 i veckan har ökat kraftigt. Vi ser nu en samhällsmitta i kommunen och effekterna av denna är svåra att förutse. I nästa veckostatistik kommer antalet bekräftade fall i Arjeplog ha ökat så mycket att vi befinner oss på hög smittspridning vilket är den högsta nivån i den fyrgradiga skalan hos Region Norrbotten. Det är av yttersta vikt att du som invånare eller besökare i Arjeplogs kommun följer rådande restriktioner. Umgås inte med andra än din familj för att förhindra smittspridning.Följande information skickas ut till vårdnadshavare till elever i förskoleklass upp till nionde klass:
  Hej, på grund av smittspridning på Silverskolan kommer vi avsluta skoldagen vid lunchtid idag.
  Jag vädjar till de vårdnadshavare som har möjlighet att hämta sitt barn tidigare att göra det. Det gäller i alla årskurser från FSKKL till Åk9.
  Naturligtvis kommer vi ha tillsyn av alla elever som åker skolskjuts och har fritidsplats.
  Vi avslutar dagen utomhus med dessa elever.
  För er vårdnadshavare som har möjlighet att hämta ert barn så kom till skolgårdens gräns, så ser ert barn er på plats.
  Frågor och funderingar kan ni ta med mig eller biträdande rektor Helene Lindberg.
  Vänligen Ola Sonidsson, rektor
  072-507 81 62 (Ola)
  072-734 04 89 (Helene)


Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Tore: 08.00-16.00
Fredag: 08:00-15:00
(Utanför öppettid: 112)

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se