Nyheter


 • Den slutgiltiga rösträkningen för folkomröstningen i gymnasiefrågan är genomförd


  Den slutgiltiga rösträkningen för folkomröstningen är genomförd.Det slutgiltiga röstresultatet visar att 953 personer röstade. Detta motsvarar 42,4 procent av de som är röstberättigade i kommunen.Resultatet blev följande:366 stycken röstade på (38,4%):
  "Ja till att vi verkar för att starta ett fjärrgymnasium med både yrkes- och studieförberedande program i Arjeplog."
  545 röstade på (57,2%):
  "Ja till att vi ska driva Hornavanskolan, detta kan komma att finansieras med neddragningar i andra verksamheter i första hand och i andra hand en skattehöjning."
  43 röstade på (4,5%):
  "Jag tar inte ställning i frågan."
  Valnämndens justerade protokoll om fastställandet av valresultatet Pdf, 107.2 kB, öppnas i nytt fönster..

 • Livestreamat medborgarmöte om övergång från kollektivtrafik till skolskjuts


  Välkomna på livestreamat medborgarmöte om övergång från kollektivtrafik till skolskjuts. Teknisk chef kommer informera om att Arjeplogs kommun avser att ersätta kollektivtrafik på vissa sträckor inom kommunen med skolskjuts. De sträckor som kommunen bedömer har ett fortsatt behov av kollektivtrafik kommer fortsättningsvis vara kollektivtrafiksbundna, som exempelvis linje 102 mot Adolfsström.Vi sänder live via Facebook, 30 september klockan 17.00. Det finns möjlighet att ställa frågor i chatten på Facebook.

 • Den preliminära rösträkningen för folkomröstningen i gymnasiefrågan är genomförd


  Den preliminära rösträkningen för folkomröstningen är genomförd.Det preliminära röstresultatet visar att 949 personer röstade. Detta motsvarar 42,1 procent av de som är röstberättigade i kommunen.Resultatet blev följande:366 stycken röstade på (39%):
  "Ja till att vi verkar för att starta ett fjärrgymnasium med både yrkes- och studieförberedande program i Arjeplog."
  539 röstade på (57%):
  "Ja till att vi ska driva Hornavanskolan, detta kan komma att finansieras med neddragningar i andra verksamheter i första hand och i andra hand en skattehöjning."
  43 röstade på (4%):
  "Jag tar inte ställning i frågan."
  Den slutgiltiga rösträkningen sker imorgon, måndag 20 september, klockan 09.00 och resultatet från den rösträkningen kommer presenteras klockan 15.00 samma dag.

 • Ställ dina frågor om gymnasieskolan till kommunstyrelsen utanför Coop torsdag och fredag!


  Idag och imorgon mellan 16.30-18.00 finns representanter för kommunstyrelsen utanför Coop för att svara på frågor gällande framtidens gymnasieskola.
  Välkommen!

 • Avbrott i vattenleveransen på Tullbacken i Jäckvik


  I dag kring klockan 13 kommer det bli avbrott i vattenleveransen på Tullbacken i Jäckvik. Åtgärder på ledningsnätet gör att vi måste stänga vattnet under 15-30 minuter.Om stängningen fortlöper som planerat så är det endast Tullbacken som drabbas men det kan bli mer omfattande om ventiler inte tar tätt. Ytterligare information kommer om så är fallet.Vi beklagar eventuella olägenheter.

 • Kulturskolan i Arjeplog vill ha in intresseanmälan!


  Kulturskolan Arjeplog dans Kulturskolan erbjuder dansgrupper eller möjlighet att spela instrument. Blanketter finns att hämta på Biblioteket eller att ladda ner från kommunens hemsida.

 • De vanligaste frågorna gällande Arjeplogs gymnasieutbildning


  Det finns ett stort intresse för frågan om hur gymnasieutbildningen i Arjeplogs kommun ska organiseras. Här besvarar vi de vanligaste frågorna vi fått till oss. Har du fler frågor? Ställ dem till oss via Facebook eller till kommun@arjeplog.se!


 • Vattenavstängning på Norrbacka ändrad till tisdag


  Den tidigare aviserade vattenavstängningen är flyttad till tisdag och gäller från 08.00 och under hela dagen. Vattnet kommer att stängas av på delar av Norrbackaområdet. Främst från Norrbackagatan och samtliga gator österut, samt Drottninggatan 38, 46-50 och 52-56.Vi beklagar ändringen.

 • Informationsmöte om nya lokala trafikföreskrifter


  Silvervägen i skymningsljus. Välkomna till ett informationsmöte om nya lokala trafikföreskrifter för Arjeplogs kommun.Arjeplogs trafiksystem har ett behov att regleras för att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön i övrigt. Förslag har arbetats fram av tjänstepersoner på Arjeplogs kommun. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden vill dock gärna ta in synpunkter från allmänheten innan ett slutgiltigt beslut tas. • Nu kan du förtidsrösta i gymnasiefrågan


  Från och med måndagen 6 september kan du förtidsrösta i gymnasiefrågan.I Arjeplogs kommun står vi inför ett vägval kring hur vi fortsatt ska bedriva Hornavanskolan. Din åsikt är till stor hjälp till de politiker som ska ta beslut i frågan. Därför är det viktigt att du röstar.
  För mer information, surfa in på arjeplog.se/val • Räddningstjänsten i Arjeplog bjuder in till prova-på-dagar för intresserade.


  Vi har i dag två kvinnor anställda som deltidsbrandmän. Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna att fler kvinnor började jobba hos oss.Vi bjuder därför in till en prova-på-dag för kvinnor den 15 september klockan 16.00 – 20.00.Vi kommer även ha en prova-på-dag för alla den 22 september klockan 16.00 – 20.00.Välkomna!

 • Grovsopdagar i Slagnäs, Jäckvik och Laisvall


  Arjeplogs kommun kommer att anordna grovsopdagar i Slagnäs, Jäckvik och Laisvall under hösten.Slagnäs: måndag 20/9, 10.00 - 14.00
  Jäckvik: tisdag 21/9, 10.00 - 14.00
  Laisvall: onsdag 22/9, 10.00 - 14.00


 • Gïelevåhkoe – Giällavahkkuo - Giellavahkko Giellavahkko – Giellavahkku – Samisk språkvecka


  Vecka 43 är det återigen dags för den samiska språkveckan. Språkveckan initierades under FN´s-urfolksspråkår 2019, ett samarrangemang mellan sametingen i Sverige, Norge och Finland.
  Planera redan nu för aktiviteter för att främja användningen av samiska i din vardag. Ni är väl med?!
  Språkveckan infaller vecka 43 den 25-31 oktober 2021!
  Alla tre sametingen kommer under denna vecka anordna språkaktiviteter på flera samhällsnivåer. I år riktas särskild uppmärksamhet till skolor och skolelever i alla medverkande länder.


 • Störningar i fjärrvärmeleveransen


  Vi har haft störningar i fjärrvärmeleveransen under natten och morgonen. Nu är pannan åter i drift. Det tar en stund för pannan att få igång värmen, varför det kommer dröja några timmar tills den åter är i full effekt.

 • Ett nytt fall av covid-19 vecka 33


  Förra veckan hade vi 1 konstaterat fall i Arjeplog, vilket är en minskning från veckan 32, då det var 7 fall. Antalet konstaterade covid-19-fall per dag i Norrbotten ligger på låga nivåer sedan juli månad. Norrbotten har nu lägst incidens i landet med cirka 9 fall per dag.


 • Vattenavstängning på delar av Öberget


  Större delen av Öberget (halvan mot industriområdet) kommer vara utan vatten från fredag morgon. Vattenavstängningen kommer ske ungefär halva dagen, på grund av montering av en huvudventil.Tiden och dagen kan eventuellt komma att ändras. Detta meddelas i så fall.

 • Störningar i fjärrvärmeleveransen på Lugnet på tisdag


  Det kommer ske störningar i fjärrvärmeleveransen på området Lugnet på tisdag, inklusive hälsocentralen, från kl. 10.00 till kl. 14.00.
  Vi beklagar eventuella olägenheter. • Sju nya fall av covid-19 förra veckan


  I Arjeplogs kommun konstaterades sju personer ha covid-19 förra veckan. I hela länet har 68 personer covid-19. Detta kan tyckas vara få smittade, men under fjolåret vid samma tid, var antalet konstaterade fall hälften så många.
  Under 2020 såg vi en topp i antalet smittade under senare delen av våren, för att sedan minska under sommaren. Samma trend går att se även detta år. Vi kan konstatera att smittspridning pågår fortfarande och att det, jämfört med förra året, inte har minskat.
  Det är hög tid att fortsätta vara återhållsam med sociala möten, hålla avstånd till andra så gott det går, att anta att minsta förkylningssymtom kan vara covid - och fortsatt testa sig på hälsocentralen.
  Symtomen på covid-19 varierar stort, med allt från vanliga förkylningssymtom, till ledvärk, muskelvärk, magproblem och trötthet. Ju fler som testar sig, desto färre kommer smittas.
  Läs mer om olika symtom på covid här: https://www.1177.se/Norrbotten/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-coronavirus/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Håll ut, håll avstånd och händerna rena.


 • Landshövdingen besökte Arjeplog


  Från vänster till höger i bild: Isak Utsi/KSO Arjeplogs kommun, Lotta Finstorp/Landshövding, Lotta Lestander/Argentis, Kristin & Anders Söderberg/Hornavan Hotell, Peter Andersson/Kommunchef, Arjeplogs kommun. Foto: Tina Norgren, Länsstyrelsen Igår besökte Landshövding Lotta Finstorp Arjeplog, detta med anledning av den kommunturné hon gör till alla länets kommuner, Lotta Finstorp tillträdde uppdraget i början av 2021 och detta var därför hennes första besök i kommunen.Kommunalrådet stod värd för besöket och programmet bestod av information om Arjeplogs kommun, föredragning om näringslivet tillsammans med Argentis och samtal om andra aktuella frågor. Under dagen genomfördes också besök och samtal på Hornavan Hotell, Silvermuseet och Tjintokk AB.


 • Nytt fall av covid-19 - undvik besök på Vaukagården/Tallbacken


  Ett nytt fall av covid-19 har konstaterats i Arjeplog, på vårt särskilda boende Tallbacken/Vaukagården. Vi vill återigen vädja till anhöriga att undvika besök.Samtidigt som vi ser en nedgång av spridningen av tidigare varianter av coronaviruset ser man också en ökning av den nya deltavarianten som är mer aggressiv än sina föregångare.


 • Det finns pengar att söka för att genomföra aktiviteter i kommunen!


  Ett barn vänt bortåt som hjular uppe på en av Arjeplogs toppar. Visste du att det finns pengar att söka för din förening för att genomföra olika typer av aktiviteter? Funderar din förening på att anordna ett evenemang i Arjeplog, eller utveckla någonting i byn? Då kan ni får hela eller delar av detta finansierat genom bygdemedel som söks hos Arjeplogs kommun. Exempel på aktiviteter som det är möjligt att få stöd för är kulturevenemang, lokala insatser i landsbygd och aktiviteter för att gynna folkhälsan. När det gäller folkhälsa är ansökningar som främjar psykisk hälsa prioriterade under 2021.Om du skriver examensarbete och samverkar med Arjeplogs kommun finns det också möjlighet att få stipendium på 10 000 kronor. Studerar du på universitet eller högskola men bor i Arjeplog finns det möjlighet att få resebidrag som täcker delar av resekostnaden.Klicka på länken för att läsa mer om våra stipendier och bidrag.https://arjeplog.se/ovrigt/stipendier-och-bidrag Länk till annan webbplats. 

 • Vi söker vikarier för Silverskolan


  Foto på Kyrkholmsskolan taget från en drönare. Vi söker efter personer som kan tänka sig att vikariera på Silverskolan och Silverskolans fritidshem. Vårt behov är inom olika ämnesområden och arbetsuppgifter.Skolstarten närmar sig med stormsteg (25/8) och vi vill gärna säkra upp med en vikariepool. Tveka inte att kontakta rektor Ola Sonidsson, 072-507 81 62 för att visa ditt intresse och presentera dig själv!

 • Fjärde veckan i rad utan covid-fall


  Arjeplog har för fjärde veckan i rad 0 konstaterade fall av covid-19. I hela länet ligger siffran på 101 fall, vilket är ungefär dubbelt så många som veckan innan.Ökningen av antal fall vecka 30 (130%) utgörs främst av ett utbrott hos bärplockare i Älvsbyn - med dessa borträknande ligger antalet fall ungefär som veckan innan.Fram till 30 juli hade 82 procent av alla vuxna i Norrbotten fått en första dos vaccin. 48% har även fått en andra dos. Från och med 9 augusti kommer de som är födda 2005 eller tidigare att kunna vaccinera sig.Idag vårdas 2 personer med covid-19 på sjukhus i länet, 1 person vårdas på C-IVA. • Kokningsrekommendation av dricksvattnet i Jäckvik


  Uppdatering 2021-08-03:
  Reningsfunktionerna är nu i full drift och vattnet behöver ej längre kokas.
  Vi beklagar eventuella olägenheter.
  __
  Till följd av störningar i vattenberedningen i Jäckviks-vattenverk så rekommenderar vi just nu boenden i Jäckvik med kommunalt VA att koka sitt vatten före det används till dryck. Klorering av dricksvattnet har påbörjats men det kan dröja en tid innan detta uppnår full verkan i hela nätet och som en extra säkerhet råder vi därför boenden att koka sitt vatten.
  Några förhöjda värden har inte uppmätts, dock är klorering och kokning säkerhetsåtgärder vi vidtar till dess att vi kan säkerställa hela processkedjan igen.Mer information återkommer allteftersom.

 • Karantänkrav till Norge släpps idag


  Från och med idag klassar Norge Norrbotten som "grönt", vilket innebär att boende i Norge inte behöver sitta i karantän innan de passerar gränsen åter till Norge, efter besök i Sverige. Ett registreringsformulär behöver fyllas i och ett test behöver göras vid gränsen.
  Samma regler för inresa i Norge gäller svenskar som är bosatta i Norrbotten.
  Vilka krav som finns för inresa till Norge. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  För att detta ska gälla måste du ha befunnit dig i den ”gröna” regionen i 10 dagar före inresa i Norge. Du måste även framlägga bevis om att du bor i ”grön” region.

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Huvudentrén till Tingsbacka är öppen:
Måndag till torsdag:
08:00-16:00 (07:50-16:00)
Fredag:
08:00-15:00 (07:50-15:00)
Dag före röd dag:
08:00-12:00 (07:50-12:00)
Dag före afton:
08:00-15:00 (07:50-15:00)
Stängt för lunch:
12:00-13:00 (12:00-12:50)
Boka gärna ditt besök.

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Tore: 08.00-16.00
Fredag: 08:00-15:00
(Utanför öppettid: 112)

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se