Stöd till aktiviteter

​Kulturkraft - stöd för kulturella och kreativa aktiviteter och marknadsföring av Arjeplogs kommun

Den som anordnar kulturella och kreativa aktiviteter och sådant som marknadsför Arjeplogs kommun kan ansöka om ekonomiskt stöd från kommunen. Vi kallar det Kulturkraft och syftet är

  • att bidra till att uppnå kommunens vision ”Arjeplogs kommun – världskänd för attraktiv livsmiljö och kreativ tillväxt”
  • att stärka kommunens varumärke och bidra till positiva attityder i samhället
  • att stimulera samverkan mellan näringsliv, ideell och offentlig sektor
  • att öka mångfalden i kultur- och upplevelseutbudet och bidra till en kreativ miljö
  • att stärka kunskapen om kulturella och kreativa näringar som utvecklingsfaktor med betydelse för tillväxt och god livsmiljö i Arjeplogs kommun
  • att främja fler arbetstillfällen inom kulturella och kreativa näringar
  • att Arjeplogs kommun upplevs som attraktivt för boende, besök och etableringar

Bidrag kan utgå till organisationer, institutioner, skola/utbildning, föreningar samt yrkesverksamma eller ideellt arbetade inom kulturella och kreativa sektorn.

”Kulturella och kreativa insatser” innefattar områdena: arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism och besöksnäring samt upplevelse­baserat lärande.

Beslut om kulturkraft fattas löpande under året vilket kan innebära att ansökningar under den senare delen kan avslås på grund av att årets medel för kulturkraft är använda.

Ansökningsblankett Kulturkraftstöd Pdf, 223.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Riktlinjer Kulturkraft Pdf, 41.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Slutrapport Kulturkraft Pdf, 31.7 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20