Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka.

Arjeplogs kommun är stolta att vara en del av Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – Vild, vacker och världskänd!

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka – samarbete för hållbar utveckling
Den fritt strömmande Vindelälven, inklusive Laisdalen, nedre Umeälven och Tavelsjö-Hissjötrakten utsågs till biosfärområde av Unesco Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 2019. En nominering till biosfärområde är ett internationellt erkännande av alla goda initiativ för hållbar utveckling som redan gjorts i området, de som pågår nu och de som kommer att genomföras i framtiden. Juhttátahkka betyder flyttled på Umesamiska. Historiskt sett har älven fyllt en viktig funktion som flyttled för människor och djur och som en transportled för timmer. Älven är fortfarande en viktig flyttled för renar men även en viktig källa till mat och rekreation. I Arjeplogs kommun omfattar området söderut och västerut från Laisälven.

Området Vindelälven-Juhttátahkka blev utnämnt till biosfärområde av FN-organet Unesco, vid ett sammanträde i Paris den 19 juni. Området, som sträcker sig från Umeå vid Bottenvikens kust till norska gränsen, en sträcka på 50 mil, är cirka 1,3 miljoner hektar stort.

Unescos biosfärprogram – Människan och biosfären
Unescos biosfärprogram handlar inte om att hålla människor utanför området eller stävja utveckling – precis tvärtom! Biosfärområden är områden där människor arbetar tillsammans för att bli ett bättre ställe att vistas, verka och växa i – för oss som lever idag och för kommande generationer.

Biosfärområdens idé är att bruka utan att förbruka. Genom att ta vara på och ta hänsyn till områdets unika förutsättningar ska den lokala ekonomin kunna växa genom nya och förbättrade samarbeten och innovationer.

Ett modellområde
Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar utveckling och har tre huvudsyften: att utveckla samhället på ett långsiktigt och hållbart sätt, att bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap samt stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning. Arbetet med Vindelälven-Juhttátahkka kandidatur har pågått sedan 2015.

- Laisdalen har ett unikt och rikt kulturarv från den samiska och svenska kulturen. Den mångfalden utgör en tillgång och en utmaning att förvalta. Adolfsström blir nu världens nordligaste biosfärby, säger Ann-Christin Blind, ledamot av biosfärområdets interimsstyrelse.

Fokusområden
Vindelälven-Juhttátahkka har identifierat sex särskilda fokusområden att arbeta för, de är:

  • Mångfald av kulturella uttryck
  • Besöksnäring och friluftsliv för alla
  • Framgångsrik renskötsel
  • Fiske i levande sjöar, vattendrag och hav
  • Levande landskap
  • Utveckling av lokalsamhället

Länk till sidan för fokusområden: https://vindelalvenjuhtatdahka.se/fokusomraden/ Länk till annan webbplats.

 

Se filmen som gjordes för att lyfta Vindelälven-Juhttátahkka som biosfärområdeskandidat:

 

Nedan syns en karta över biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Projektkoordinator
Sara Dahlberg
Telefon 0961-141 30

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00