Utbildning

För företag och andra organisationer

Enligt lag ska alla företag arbeta med förebyggande brandskyddsarbete. En del av det arbetet innebär att utbilda personalen i brandskydd. Om en olycka eller en brand inträffar på arbetet är det större chans att både liv och egendom räddas om personalen har kunskap i brandskydd.
En brand är alltid kostsam - skaffa rutiner för brandskyddet! 

Att rädda är det vi gör bäst - lär av oss!

Varje år utbildas alla elever i årskurs 2, 5, 8 samt årskurs 1 Gymnasiet i brandkunskap. Varje år besöker förskolan räddningstjänsten. Barnen får då lära sig att ringa 112, gå igenom vad en utrymningsplan innehåller samt träna på det, prova att krypa i mörker och självklart får alla åka brandbil!

Utrymningsövningar

Vi utför även utrymningsövningar på alla skolor minst en gång varje läsår. Efter övning går vi igenom så allt fungerar med det automatiska brandlarmet, uppsamlingsplatser, utrymningsvägar, antal elever inräknade samt överlämnande till Räddningstjänsten.

Vi kan även erbjuda utrymningsövningar till företag där vi kan utföra övningar med rökfyllda utrymningsvägar, lokaler mm.
 

HLR (hjärt- och lungräddning) och L-ABC

Målsättningen med kursen är att lära sig hjärt- och lungräddning samt hur du skall agera om du är först på en olycksplats. Du tränar praktiskt på räddningsdockor.

Brandkunskap för alla

Kursen pågår 4 timmar och innehåller teori kring hur brand uppkommer och sprids. Hur man förebygger bränder och olika släcktekniker för olika typer av bränder. Avslutningsvis genomförs en praktisk brandsläckningsövning med olika släckredskap.

Heta arbeten

Detta är en heldags utbildning som riktar sig mot dem som yrkesmässigt arbetar med svetsning, skärning, uppvärmning och liknande. Efter utbildningen får deltagarna ett certifikat som gäller 5 år. Certifikatet är ett krav från försäkringsbolagen för att de vanliga försäkringsvillkoren ska gälla.
Kursen är uppdelad i en teori del, ansvarsförhållanden, fösäkringskrav, svetsutrustning, brandfarliga varor, och praktiska släckövningar med demonstrationer.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Viktiga telefonnummer

Vid akuta nödsituationer
Telefon 112

Nationellt informationsnummer Telefon 113 13

Ej akuta ärenden, polis
Telefon 114 14

Giftinformationscentralen
Telefon 010-456 67 00

Sjukrådgivning
Telefon 1177

Räddningstjänsten
Telefon 0961-141 12
raddningstjansten@arjeplog.se

Krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00