Räddningstjänsten

Insatstider
Räddningstjänsten larmas av SOS Alarm AB och når 50% av befolkningen inom 15 minuter och 60% inom 20 minuter. Insatstid är från den tid brandmännen får larm tills vi är på olycksplatsen.

Insatsledare
Insatsledare ska vid larm vara anträffbar och kunna svara inom 90 sekunder, för att sedan omedelbart träda i tjänst med disponibelt utryckningsfordon.

Beredskapsgrupp
Räddningstjänsten i Arjeplog är en deltidskår. Brandmännen har sin ordinarie arbetsplats inom tätorten och kommer till brandstationen vid larm. Tid från larm och till första fordon lämnar brandstationen ska vara max 8 minuter. Grupperna har beredskap var fjärde vecka.

Utbildning och övning
All brandpersonal genomgår utbildning via MSB. Vidareutbildning sker kontinuerligt vid räddningstjänstens brandstation under särskilda övningsdagar. Kompetensutbildning för brandbefäl sker vid någon av landets två räddningsskolor.

Personalen övar 52 timmar per år. Särskilda insatsövningar gällande t ex brand i vårdavdelning, bussolycka, industribrand, bostadsbrand och kemolyckor genomförs också under året.

Höjd beredskap
Under höjd beredskap organiseras och tillsätts den särskilda krisledningsorganisationen som lokaliseras till kommunens ledningscentral. I staben finns personal från viktiga kommunala förvaltningar samt den politiska organisationen.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Viktiga telefonnummer

Vid akuta nödsituationer
Telefon 112

Nationellt informationsnummer Telefon 113 13

Ej akuta ärenden, polis
Telefon 114 14

Giftinformationscentralen
Telefon 010-456 67 00

Sjukrådgivning
Telefon 1177

Räddningstjänsten
Telefon 0961-141 12
raddningstjansten@arjeplog.se

Krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00