21 januari 2021

Händelseplan för eventuell smittspridning i skolan

Ändå sedan i mars 2020 har Silverskolans ledning och personal förberett sig för en tilltagande risk för smitta av covid-19. Det har skett genom information om de allmänna råd som gäller och genom förändringar för att minska risken för trängsel och smitta. Vi har dessutom redan från början förberett organisationen för en situation då vi antingen tvingas övergå till fjärrundervisning eller i värsta fall stänga skolan helt under en period. Det är ”sista utvägen” att ta till sådana åtgärder och det är ingenting vi gärna gör – det har negativa konsekvenser för våra elevers välmående och utbildning, och i mindre tätbebyggda områden har det en förhållandevis liten effekt på smittspridningen.

I nuläget har vi i Arjeplog fortfarande en relativt måttlig smittspridning i samhället. Därför är skolan fortsatt öppen, men vi följer situationen mycket nära och kan komma att behöva fatta andra beslut. Det handlar i så fall om i huvudsak två olika situationer.

I den första situationen har vi så många elever frånvarande på grund av symtom och misstänkt eller bekräftad smitta, att det både för smittspridningen och skolgångens skull är bättre att vi övergår till fjärrundervisning. Det är då i första hand årskurserna 7-9 som kommunen har lagliga möjligheter att fatta beslut om fjärrundervisning i.

I den andra situationen har vi så många lärare frånvarande att vi saknar möjligheten att bedriva undervisning i någon form. Då stänger vi skolan för en period och måste ta igen de skoldagarna senare under läsåret. I en sådan situation är det i första hand vårdnadshavarna som är ansvariga för barnens tillsyn. För vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter ordnar kommunen tillsyn motsvarande fritidshem. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som beslutat om vilka verksamheter som är samhällsviktiga och det är arbeten inom till exempel energiförsörjning, handel och hälso- och sjukvård.

Skolan kan också stängas om smittskyddsläkaren anser det nödvändigt för att motverka smittspridning.

För att undvika sådana drastiska åtgärder vädjar vi till alla, såväl vuxna som barn, att vara uppmärksam på symtom och stanna hemma vid minsta sjukdomstecken, att tvätta händerna ofta och noggrant, och att hålla avstånd till andra.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00