28 januari 2021

Vaccineringen är nu i full gång

Just nu är vaccineringen inom omsorgen i full gång!

Denna vecka får även personal på Arjeplog kommuns särskilda boenden samt hemtjänstpersonal sin första dos vaccin mot covid-19. Senast imorgon har all personal på Hälso- och sjukvårdsenheten fått sin första dos.

Alla som bor på våra särskilda boenden har fått bägge vaccindoserna och alla i hemsjukvården som vill få vaccin har tagit det. Detta är vi mycket glada för!

- Vi tryggar nu de äldre på våra särskilda boenden och i hemtjänsten mot coronaviruset. Nu är vi så säkra vi kan vara och det känns toppen, säger Görgen Åberg, enhetschef på Hälso- och sjukvårdsenheten.

Information om vaccineringsfaserna

Fas 1
I en första fas, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, person som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2
Den andra fasen startar preliminärt i februari 2021. Grupperna inom fas 2 kan vaccineras samtidigt:

  • Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
  • Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
  • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3
I den tredje fasen, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga personer, som är 18-69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Fas 4
I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Publicerad av: Norea Dahlberg
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00