01 april 2021

Nytt tillfälligt skoterförbud inom Västra Kikkejaurs samebys renskötselområde

Arjeplogs Kommun har beslutat om förbud för körning med snöskoter inom området som är angivet på kartan. Se länk nedan.

Föreskrift om skoterregleringsområde inom Västra Kikkejaur Pdf, 142.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta, bilaga 1. Pdf, 399.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Området som berörs är Jilliebe Storbatjevárrie, som är del av ett område där ett naturreservat planeras, inom fastigheten Arjeplogs Skolbord 1:2. Förbudet är tillfälligt och gäller från 2021-04-01 till 2021-06-01.

Västra Kikkejaur Sameby har under flera år påtalat problematik med störning från oreglerad skotertrafik på rovdjur inom deras marker inom kommunen. Då man bedömer att det, utifrån kommande väderförhållanden och observationer inom Storbatjvárrieområdet, nu föreligger akut risk för negativ påverkan på fauna inkom man telefonledes 2021-04-01 med ansökan om en tillfällig reglering mot skotertrafik med omedelbart ikraftträdande. Som motiv anförs att omfattande bergsklättrande friåkning orsakar störningar på rovdjursförekomster i området. För att inte onödigt begränsa annan skotertrafik föreslås nu föreskrivna undantag.

Publicerad av: Norea Dahlberg
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00