21 maj 2021

Silverskolans undervisning från den 24 maj och framåt

Smittläget i Arjeplog har avsevärt förbättrats. Undervisningen kommande vecka kommer ske enligt nedanstående beslut. Beslutet är fattat i samråd mellan rektor, utbildningschef och regionens smittskyddsläkare. Berörda skyddsombud har under eftermiddagen tillsammans med rektor även genomfört en ny riskbedömning.

Beslutet är att låta årskurs 4, 5 och 6 komma tillbaka till skolan från och med måndag. Det innebär alltså att årskurserna F-6 har närundervisning. De yngsta årskurserna F-3 fortsätter med att huvudsak ha lektionerna utomhus hela veckan. För årskurs 4, 5 och 6 kommer delar av undervisningen bedrivas utomhus. Ta därför med kläder för utomhus. Vi kommer vara utomhus även om det regnar, varför stövlar och regnkläder är en förutsättning att ta med!

Det är även beslutat att åk 7-9 fortsätter med distansundervisning enligt ordinarie schema måndag den 24 maj till och med onsdag den 26 maj. De elever i åk 7-9 som har rätt till särskilt stöd kommer
erbjudas samma individuella lösningar dessa dagar som de haft innevarande vecka. Från och med torsdag kommer alltså eleverna i åk 7-9 tillbaka till skolan.
Vi följer regionens rapporter dagligen, varför nya beslut kan fattas med kort varsel om stora ändringar i smittläget skulle ske.
Det kommer även gå att beställa lunchlådor. För elever i åk 7-9 som haft lunchlåda denna vecka behöver ni inte beställa igen. Om någon tillkommande elev vill ha en matlåda så kontaktar ni Inga-Lena Mattsson på telefon 070-304 27 90 snarast!

Frågor rörande detta beslut besvaras av:
Ola Sonidsson, rektor ola.sonidsson@arjeplog.se 072-507 81 62 eller av
Fredrik Westerlund, utbildningschef fredrik.westerlund@arjeplog.se 070-118 71 42
Frågor kring undervisningen besvaras av mentorer och pedagoger.
Håll i håll ut! Håll händerna rena, huvudet kallt och hjärtat varmt!
Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller oss alla… Personal, elever och vårdnadshavare.
Med vänliga hälsningar Ola Sonidsson, rektor på Silverskolan

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Pufftext här...

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00