06 juli 2021

Stor brandrisk i Norr- och Västerbotten

Det råder stor brandrisk i Norrbotten & Västerbotten, i nuläget är inget eldningsförbud utfärdat men Räddningstjänsten i Arjeplog och regionen uppmanar till stor försiktighet vid eldning och grillning utomhus.


Tänk på det här vid eldning eller grillning utomhus

Ta alltid reda på om det är eldningsförbud i området innan du tänder en eld i skog och mark. Information kommer att finnas på vår startsida samt länsstyrelsens webbplats.

Information om aktuell brandrisk och eldningsförbud brukar också sändas i Sverige radios P4.

Det är alltid den som eldar som är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt och inte orsakar obehag för andra. Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet och kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Tips och råd om du tänker elda eller grilla utomhus

  • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och starta en brand.
  • Välj en fast grillplats eller en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs.
  • Använd helst grillkol/briketter eller gasdriven grill. Om du väljer att elda med ved, använd ved från lövträd. Ved från barrträd kan sprätta ut glöd.
  • Ha tillgång till vatten eller annan släckutrustning när du eldar.
  • Lämna inte elden utan uppsikt och släck ordentligt innan du lämnar platsen. Peta isär glöden och vattna ordentligt.
  • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan starta en brand.
  • Se till att ha gnistskydd på skorstenar i badtunnor och liknande.
  • Var extra försiktig vid skogsarbeten, skjutning på skjutbana, vid utomhusarbeten med vinkelslip, röjsåg eller liknande som medför risk för gnistbildning.
  • Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112.Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

På länsstyrelsens hemsida kan du ta del av vanliga frågor och svar kring eldningsförbud.

Undvik all eldning i skog och mark

Publicerad av: Carina Juuso
Senast ändrad:

Undvik all eldning i skog och mark

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00