28 mars 2022

Krissamtal för barn och ungdomar som bevittnat våld

Är du, eller känner du, ett barn som har upplevt eller bevittnat våld?

Trappan är krissamtal för barn och ungdomar 4-18 år som har bevittnat och/eller upplevt våld. Arbetsmodellen hjälper barnet att förstå och sätta ord på det våld som denne upplevt, att ges möjlighet att prata om våldet. Modellen syftar till att ge information och kunskap för ytterligare förståelse och möjliggör avlastning av skam, skuld och stärka tilliten till vuxna och den unges egen självkänsla.

Mitt namn är Cajsa Norén och jobbar som socialsekreterare i Arjeplogs kommun. Jag har just påbörjat min utbildning av trappanmodellen som ska genomföras under våren 2022. Som en del av utbildningen kommer jag att hålla ett trappan-samtal och utforma min examinationsuppgift utifrån det samtalet, så nu vill jag möta dig som är i behov av stödet som dessa samtal kan ge.

Vi arbetar utifrån barnets egna upplevelser av våldet och går igenom tre steg:
Kontakt
Rekonstruktion
Kunskap

Vi träffas en gång i veckan under 1 timmes träffar 6-10 gånger. Träffarna inleds med enskilda samtal och intervju med förälder/föräldrar och därefter erbjuds barnet/ungdomen enskilda samtal. Vi kommer i de inledande samtalet att beskriva hur samtalen går till, att vi har tystnadsplikt och även anmälningsplikt. Vi avslutar trappan med ett avslutningssamtal med barn och förälder. Under avslutningssamtalet görs även en bedömning om barnet är i behov av ytterligare stöd. Under trappansamtalen ska barnet ha en trygg miljö i hemmet, våldet ska ha upphört.

Dessa samtal kommer inte att journalföras och ni får vara anonym.

För mer information kontakta
Cajsa Norén
cajsa.noren@arjeplog.se
0961-142 24

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00