20 december 2022

Hemresetillägg till gymnasieungdomar

Kommunstyrelsen har beslutat om ett hemresetillägg till gymnasieungdomar som studerar och bor på annan ort, som komplement till inackorderingstillägget. Målet med satsningen är att gymnasieungdomar från Arjeplog ska ha möjligheten att resa hem lite oftare än annars för att träffa familj och vänner, jobba extra och/eller behålla kontakten med hemkommunen.

Inledningsvis är tanken att stödet ska räcka till 1-2 hemresor per månad med kollektivtrafik för den som studerar i Norrbottens län, eller resor motsvarande den kostnaden för den som studerar på annan ort. Stödet är nytt och kommer framöver att utvärderas vad gäller efterfrågan och hur ofta de används.

För den som studerar vid en gymnasieskola i Norrbotten
Du som studerar vid en gymnasieskola i Norrbottens län och får inackorderingstillägg kommer att kunna ansöka om ett 20-kort för bussresor mellan studieorten och Arjeplog, i nuläget en gång per termin. För att få ett sådant kort behöver du ansöka om detta under de tider kommuner anger genom att mejla kommun@arjeplog.se och skriva ämnet "Hemresetillägg gymnasium". I meddelandet skriver du ditt namn, personnummer, var du studerar och till vilken adress du vill ha busskortet sänt.

För den som studerar vid en gymnasieskola i ett annat län
Du som studerar en gymnasieutbildning på annan ort (utanför Norrbottens län) och får inackorderingstillägg behöver själv lösa dina buss- eller tågbiljetter för att sedan skicka in kvittot tillsammans med namn, personnummer, var du studerar och till vilket konto du vill ha hemresetillägget utbetalt. Av kvitto/biljett/underlag ska det framgå att resan är från/till studieorten och från/till Arjeplog. Du postar brevet till "Hemresetillägg gymnasium, Arjeplogs kommun, 938 81 Arjeplog". Observera att du maximalt får ersättning för kostnader upp till 2.672 kronor per termin (motsvarande kostnaden för ett 20-kort på sträckan Arjeplog-Piteå). Kostnader för perioden 1 januari – 31 juni kan återsökas senast 15 juli samma år. Kostnader för perioden 15 augusti – 31 december kan återsökas senast den 15 januari efterföljande år.

Skolorna fotade från Öberget, vintertid.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00