14 februari 2023

Arjeplogs kommun möter IVO:s kritik

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat och genomfört dataanalyser av journaler från särskilt boende (SÄBO) i Sveriges kommuner samt gjort enkätundersökningar bland patienter, anhöriga och personal.

IVO kunde konstatera att ingen av de granskade kommunerna till fullo uppnår de krav som gäller för vården vid SÄBO.

Under hösten genomfördes en inspektion vid boendet i Arjeplogs kommun och IVO kunde konstatera följande tre brister:

  • den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning.
  • dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård.
  • läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt.

Delar IVO:s syn

Vi på Arjeplogs kommun delar IVO:s syn på att språkkompetens som finns på boendet inte lever upp till de krav som IVO ställer.

- Det är inte enkelt att rekrytera personal med full kompetens. Vi har anställt personal med lägre språkkompetens som utför vissa serviceinsatser på boendet, vilket ger mer tid till den personal som har rätt kompetens att utföra det vårdnära arbetet, säger Veronica Svalenström, socialchef på Arjeplogs kommun.

- Vi har valt att så gott vi kan tidsplacera de sjuksköterskor som känner våra boenden bäst på dagtid, så att de får en så bra interaktion som möjligt. Med samma tanke har vi främst tidsplacerat våra bemanningssjuksköterskor på obekväm arbetstid. Utifrån de förutsättningar vi har ser vi detta som den bästa lösningen, ur ett patientsäkert och socialt perspektiv.

Fortsatt arbete att minska antalet avvikelser

Arjeplogs kommun arbetar kontinuerligt med att minska antalet avvikelser. Sedan en tid tillbaka har man infört digital medicinsignering, vilket har minskat antalet läkemedelsavvikelser. Sedan egenkontrollplanen godkändes av kommunstyrelsen i höstas har verksamheten etablerat ett nytt internkontrollarbete. Syftet är att kontrollera att verksamheterna ännu bättre följer de rutiner och processer som finns.

- Efter IVO:s granskning ser vi att vi behöver revidera våra rutiner och processer. Det är ett arbete som vi kommer inleda omedelbart, säger Veronica Svalenström.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00