Medborgarlöfte

Ett medborgarlöfte är en åtgärd som polisen och kommunen kommer överens om att vidta för att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen. Medborgarlöften baseras på medarbetarundersökningar, medborgarenkäter och diskussioner mellan polis, kommun och medborgare.

Nedan följer de medborgarlöften som gäller för perioden 2019-2020, eller tills ett nytt avtal har undertecknats.

Förebyggande arbete och information

  • Kommunen och polisen ska belysa det förebyggande arbetet som genomförs i Arjeplog. Arbetet ska synliggöras genom media och andra informationskanaler till allmänheten.
  • Polis och socialtjänst kommer att fortbilda föräldrar, elever och personal som arbetar med barn och ungdomar gällande drogproblematik en gång per år.
  • Polis, skola och socialtjänst kommer att anordna en kväll varje år som syftar till att främja ett tryggare föräldraskap och stärka skyddsfaktorer.

Tillgänglighet och trafik

  • Polisen ska vid tio tillfällen möta allmänheten på olika offentliga platser nära medborgarna.
  • Polisen ska arbeta för att motverka den rådande problembilden i trafiken vid minst tio tillfällen.
  • Polisen kommer att hålla trafiksäkerhetsutbildning och belysa de lagar som råder gällande trafik för elever på Arjeplogs skolor. Även upplysa om hur man ska vistas i trafiken som gångtrafikant, men även med cykel, moped, A-traktorer, bil och skoter.

Ungdomsaktiviteter

  • Kommunen har åtagit sig att utreda möjligheter för att skapa en mötesplats för barn och unga, där man ska se över en genomförbar lösning.

Medborgarlöftena 2019-2020 här Pdf, 232.9 kB, öppnas i nytt fönster..


Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

För frågor om Folkhälsorådets arbete, kontakta Medborgarservice.

0961-144 44

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20