Stimulansbidrag för Folkhälsoinsatser

Folkhälsa är ett prioriterat område för Arjeplogs kommun. Vårt Folkhälsoråd som arbetar kommunövergripande med förebyggande arbete vill stimulera föreningar, företag och privatpersoner att genomföra insatser i Arjeplog för en ökad folkhälsa. Det finns därför möjlighet att ansöka om medel för aktiviteter som bedöms bidra till en förbättrad folkhälsa.

Dessa aktiviteter kan exempelvis vara föreläsningar som verkar hälsofrämjande, evenemang som underlättar fysisk aktivitet, eller förbyggande insatser för att minska användning av alkohol och andra droger i kommunen.

Det finns givetvis många olika typer av insatser som kan verka hälsofrämjande, och Folkhälsorådet uppmuntrar samtliga typer av ansökningar som bedöms innebära en förbättrad Folkhälsa.

Varje ansökan bedöms från fall till fall och ansökningar i linje med utpekade insatsområden och prioriterade åtgärder i Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan prioriteras.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

För mer information, kontakta Medborgarservice. Se nedan.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20