Revision

Kommunrevision

Arjeplogs kommuns revisorer har till uppgift att granska men också att stödja och främja en ändamålsenlig och effektiv verksamhet i Arjeplogs kommun. Den yttersta uppgiften för revisorerna är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprövningen av kommunstyrelsen, övriga kommunala nämnder och styrelser, och de helägda och delägda kommunala bolagen, men också av de enskilda politiska ledamöterna i dessa nämnder, styrelser, stftelser och bolag.

Förtroendevalda revisorer      

Att vara revisor i Arjeplogs kommun är ett politiskt uppdrag. Revisorerna nomineras av de politiska partierna och väljs av kommunfullmäktige som utser en ledamot från varje representerat parti i kommunfullmäktige.  Ordförande och vice ordförande (i dagsläget vakant) utses från oppositionen.
Revisorerna utövar sitt uppdrag självständigt.

Förtroendevalda revisorer i Arjeplogs kommun

Revisionsbiträden 

Vi revisorer biträds vid genomförandet av vårt granskningsarbete av sakkunniga biträden. Under nuvarande upphandlingsperiod biträder EY oss i vårt arbete.

Publicerad av: Norea Dahlberg
Senast ändrad:

Information

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20

Evenemang
Oktober
ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31